Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Behandlingar

Det finns många olika behandlingar mot bröstcancer och det är vanligt att man kombinerar flera olika behandlingsmetoder. Normalt startas behandlingen så snabbt som möjligt efter diagnos. Vilka behandlingar som väljs beror på vilken form av bröstcancer det är och i vilket stadium den upptäcks.

För att alla som insjuknar i bröstcancer ska få en så bra, snabb och modern behandling som möjligt finns det ett vårdprogram som gäller i hela Sverige. Det innebär till exempel att alla som insjuknar i bröstcancer diskuteras på en multidiciplinär konferens. På konferensen deltar specialister från flera olika områden inom bröstcancer. De samarbetar för att ta fram en så bra individanpassad vårdplan som möjligt. Kontaktsjuksköterskan som är med på konferensen har ett speciellt ansvar för att behandlingen genomförs på det sätt som står i vårdplanen.

För att kunna ta fram en individuell vårdplan och rekommendera bästa möjliga behandling behöver man veta så mycket som möjligt om tumören. Det är ett avancerat arbete som tar tid. En del provsvar tar lång tid att få fram och svaret på till exempel biopsin kan ibland innebära att behandlingsplanen behöver ändras.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss