Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Hormonell behandling

Hormonell behandling kallas även endokrin behandling.

Den vanligaste bröstcancerformen är hormonpositiv bröstcancer. Cirka 80 procent av alla som får diagnosen bröstcancer har hormonpositiv bröstcancer som innebär att östrogen stimulerar cellen till celldelning så att tumören växer. Behandling med antihormonella-läkemedel som blockerar östrogenets effekter eller minskar östrogennivån minskar risken för spridning och återfall.

Det finns olika typer av antihormonell behandling. Valet av behandling beror bland annat på om man får diagnosen före eller efter klimakteriet. Eftersom behandlingen hämmar östrogen är klimakteriella biverkningar vanliga. Om du får besvär med biverkningar ska du prata med din sjuksköterska eller läkare så att du får råd och hjälp att minska besvären så gott det går. För många minskar och lindras besvären efter en tid, men det är olika från person till person hur man reagerar. För att få så bra effekt som möjligt av behandlingen bör du fortsätta med behandlingen under hela den rekommenderade tiden

Tamoxifen

Behandling med tamoxifen har tidigare beskrivits som ett antiöstrogen. Numera säger man att det är ett signalhämmande läkemedel med fördelen att det fungerar både före och efter klimakteriet. Tamoxifen blockerar östrogenreceptorerna på cellerna och hindrar östrogenet från att påverka cellerna till celldelning. Behandlingen minskar risken för återfall och pågår oftast i fem år men kan ibland förlängas upp till tio år. De vanligaste biverkningarna är värmevallningar och svettningar, humörsvängningar, stela leder och torra slemhinnor i underlivet.

Aromatashämmare

Aromatas är ett naturligt enzym som behövs för att bilda östrogen. Efter klimakteriet slutar äggstockarna att producera östrogen. Istället omvandlas hormonet androgen till östrogen med hjälp av Aromatas. Aromatashämmare motverkar bildningen av aromatas och därmed bildningen av östrogen. Behandling med Aromatas kan bara användas efter klimakteriet när östrogenproduktionen i äggstockarna har upphört. För en del patientgrupper är behandling med aromatashämmare ett alternativ till tamoxifen. De vanligaste biverkningarna är ledbesvär och torra slemhinnor i underlivet.

Goserelin

Behandling med goserelin hämmar hypofysens produktion av ett ämne som behövs för att äggstockarna ska producera östrogen. Goserelin ges av en sjuksköterska som ett implantat under huden. När behandlingen slutar kan äggstockarna producera östrogen igen. Biverkningar som kan uppstå är klimakteriebesvär som värmevallningar och svettningar, torra slemhinnor i underlivet, minskad sexlust, humörsvängningar och viss ledstelhet.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss