Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Cytostatikabehandling (kemoterapi)

Cytostatika ges för att bota eller bromsa sjukdomen och ibland för att minska risken för återfall. Det är cancercellerna som man vill angripa och helst döda med cytostatika men även friska celler påverkas. En viktig fördel med cytostatikabehandling är att den förs med blodet ut i hela kroppen och även når cancerceller som har lossnat från tumören. De vanligaste biverkningarna är sänkta blodvärden, håravfall och illamående.

I Sverige används många olika cytostatika som angriper cellerna på olika sätt. En viktig angreppspunkt är DNA-molekylen i cellkärnan. Andra angreppspunkter är cellens transportsystem och molekyler som är viktiga för cellens överlevnad. Huvudresultatet blir att cellen dör. Behandling med cytostatika ges för att bromsa sjukdomen och minska risken för mikrometastaser som kan leda till spridd bröstcancer.

Olika bröstcancerformer behandlas med olika kurer. En kur är en kombination av cytostatika som ges enligt ett bestämt schema. För att få största möjliga effekt med acceptabla biverkningar kombineras ofta flera olika sorters cytostatika samtidigt. Doseringen individanpassas och räknas ut med hänsyn till patientens längd och vikt. Blodvärdet kontrolleras innan behandlingen ges.

Kurerna måste upprepas eftersom alla cancerceller inte dör av en behandling. I uppehållet mellan kurerna klara de friska cellerna sig bättre, för de är bättre på att reparera sig än cancercellerna. Så för varje kur som ges blir det färre och färre cancerceller. Effekten utvärderas efter en tid och om det behövs så kan andra kurer prövas. När cytostatika används för att förhindra återfall ges ett förutbestämt antal kurer, eftersom det inte går att se mikroskopiska rester av cancern på röntgen eller på något annat sätt.

Om cytostatika och kombinationer

Behandlingen individanpassas alltid och vad det behandlande teamet väljer för behandling beror på många faktorer. Det som passar en tumörtyp och person kan vara olämpligt för en annan. Det pågår ständigt läkemedelsstudier med många patienter som utvärderar effekt och säkerhet för olika behandlingar. När man hittar ett nytt läkemedel eller kombination som är bra så ändras behandlingsrekommendationerna. De kombinationer och grupper av cytostatika som för närvarande används mest är antracykliner (epirubicin, doxorubicin) och taxaner (docetaxel, paklitaxel). CMF kallas en kombination med cyklofosfamid, metotrexat och fluorouracil. Det här är några vanliga läkemedel och kombinationer, det finns många fler. Din läkare och ditt behandlingsteam har kunskap och väljer det som passar bäst för dig. Ibland behöver de pröva sig fram och ändra behandlingen när de ser provsvar eller om det blir för mycket biverkningar.

Cytostatika ges som tabletter, intravenöst med dropp eller med en injektion. Behandlingen ges ofta på sjukhus men kan också ges i hemmet eller i öppenvård. Ofta får man en venport så att det går att nå blodbanan på ett smidigt och säkert sätt, ibland opereras ett litet membran in i huden (port-a-cath). En del cytostatika ges som tabletter eller kapslar.

Att förebygga och minska biverkningar

Cytostatika ger biverkningar men mycket har förbättrats när det gäller att minska och lindra biverkningarna. En del av biverkningarna kan numera förebyggas. Prata med sjukvårdspersonalen och berätta hur du mår så får de bättre möjligheter att hjälpa dig med mediciner och tips som kan underlätta.

Trötthet och lindring

Cytostatikautlöst trötthet, både fysisk och psykisk trötthet, kallas fatigue. Den kan bero på låga blodvärden, men tröttheten kommer ofta ändå. Att trots tröttheten, som kan sitta i länge efter avslutad behandling, ändå försöka röra på sig och försöka vara aktiv rekommenderas. All fysisk aktivitet även om du bara orkar lite är bra, man brukar känna sig piggare även om man bara orkar ta korta promenader.

Cytostatika i höga doser kan försämra benmärgens förmåga att bilda blodkroppar. Då ges ibland behandling med tillväxtfaktorer som stimulerar bildandet av blodkroppar. Olika tillväxtfaktorer ges beroende på vad man vill uppnå med behandlingen. Tillväxtfaktorer kan ges både för att stimulera bildandet av vita blodkroppar och för att förebygga cytostatikautlöst trötthet, då stimuleras bildandet av röda blodkroppar.

Håret kan ta skada

Vissa typer av cytostatika skadar hårsäckarna och de nya hårstråna blir tunna, spröda och bryts lätt av när de når hudytan. Det leder till att man tappar hår, som mest en till två veckor efter behandlingen. Man kan använda en kylmössa för att minska effekten av cytostatika i hårbotten. Alla som behöver får erbjudande om en peruk. När cytostatikakuren är avslutad kommer håret nästan alltid tillbaka helt, ibland lite mörkare, ibland ljusare och rakt hår kan bli lite lockigt i början.

Illamående går att lindra

Olika typer av cytostatika orsakar olika mycket illamående. Illamående och kräkningar är välkända biverkningar men alla besväras inte och det finns läkemedel mot illamående. Läkemedlen mot illamående ges oftast förebyggande innan behandlingen med cytostatika ges. Om det behövs kan dosen ökas eller så lägger man till ytterligare läkemedel. Illamåendet kan självklart påverka aptiten, en del får svårt att äta och andra mår mindre illa när de äter. Berätta alltid hur du mår, så kan din sjuksköterska och läkare hjälpa dig på bästa sätt med behandling och tips.

Sköra slemhinnor

Under cytostatikabehandlingen hinner inte alltid slemhinnorna nybildas tillräckligt snabbt. Det kan orsaka besvär som sår och torrhet i munnen, urinvägs- och ändtarmsbesvär. Även slemhinnorna i underlivet kan bli sköra och lättblödande och göra ont vid samlag. Alla får inte besvär och det finns läkemedel och lindring.

Sex och fruktsamhet

Det är vanligt att sexlusten minskar både på grund av den psykiska påfrestningen och av tröttheten som behandlingen orsakar. Sköra slemhinnor kan ofta lindras med krämer eller vagitorier. Berätta om du får besvär så kan du få hjälp med behandling. Sexlusten kommer ofta tillbaka efter avslutad behandling. Det är olämpligt att bli gravid under cytostatikabehandlingen och tre månader efteråt eftersom cytostatika kan skada fostret

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss