Målinriktade behandlingar

Ökad kunskap om hur celler och tumörceller fungerar har inneburit att nya typer av riktade behandlingar har tagits fram. De nya läkemedlen verkar genom att hämma eller blockera receptorer eller stoppa signalsubstanser.

Tack vare ökad kunskap om hur celler och tumörceller fungerar har man kunnat ta fram riktade behandlingar mot vissa typer av cancerceller. De här läkemedlen ges vid spridd bröstcancer men även vid HER2-positiv bröstcancer och verkar genom att hämma eller blockera receptorer eller stoppa signalsubstanser.

Det finns två huvudgrupper av målinriktade behandlingar: immunologiska läkemedel som innehåller antikroppar och målinriktade molekyler.

En antikropp är en typ av protein som normalt tillverkas av immunsystemet för att hjälpa till att skydda kroppen mot infektioner och cancer.

Målinriktade molekyler är små och kan verka där antikropparna är för stora att komma in, de kan till exempel verka inne i cellen och stoppa ett signalsystem så att celldelningen upphör.

Det finns många olika former av bröstcancer och de målinriktade behandlingarna är riktade mot speciella cancerceller. Därför måste behandlingen alltid anpassas till just den tumörtypen efter analys av tumörcellernas egenskaper.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss