Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Frågor vid läkarbesöket

Vad ska jag fråga doktorn?

Frågor att ställa vid misstänkt förändring eller knöl i bröstet:

 1. Vilka undersökningar behöver göras?
 2. Hur lång tid tar det att få besked om vad undersökningen visat?
 3. Vad kommer att ske sedan om det visar sig vara en tumör eller cancer?

Frågor att ställa vid diagnos av tumör eller cancer i bröstet:

 1. Görs Sentinel node biopsi?
 2. Vilken typ av operation är bäst vid den här typen av tumör/cancer?
 3. Varför är den typer av operation bäst?
 4. Hur lång är väntetiden på operation?
 5. Hur länge behöver jag ligga på sjukhus?
 6. Vilken hjälp kommer jag att behöva hemma den första tiden?
 7. Vilken ytterligare behandling kan bli aktuell?
 8. Kommer tumörprovet att testas med avseende på alla kända prognosfaktorer, det vill säga även för förekomsten av HER2-genen? (Om detta inte sker regelmässigt kan Du begära att Din tumör testas i detta avseende.)
 9. Förvissa dig om att ditt tumörprov sparas
 10. Vart kan jag vända mig för att få en förnyad medicinsk bedömning en så kallad second opinion, det vill säga diskutera igenom behandling och prognos med en annan läkare?

Frågor att ställa vid svar på analys av tumören och diskussion om tilläggsbehandling:

 1. Vad visade analysen av tumören? Vilket stadium och storlek är det? Vilken grad av aggressivitet? Var tumören hormonberoende? Var den HER2-positiv?
 2. Behöver jag ytterligare behandling?
 3. I så fall vilken typ av behandling?
 4. Hur ser prognosen ut för en kvinna i min ålder med den här typen av tumör (om man nu vill veta detta)?
 5. Vilken uppföljning och kontroll kommer jag att få?
 6. Är det något särskilt som jag själv behöver vara observant på?
 7. Om Du är intresserad: fråga om det finns några kliniska studier att delta i.
 8. Det kan vara ett sätt att få tillgång till nya behandlingar.
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss