Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Policies och styrdokument

Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) har antagit en kvalitetskod för att öka öppenheten och öka förtroendet för insamlingsbranschen. Koden består av riktlinjer inom en rad olika områden som styrning, kontroll och insamling. Koden är principbaserad, vilket betyder att avvikelser från kodens riktlinjer kan förklaras. Bröstcancerförbundet är medlem i FRII.

Här kan du läsa mer om våra policies och riktlinjer för insamling, placering av kapital och uppförandekod. Här hittar du också våra stadgar.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss