Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Bidrag för flärd till Elisabeth Hedins Minne (för medlemmar)

Denna ansökningsform ger medlem med begränsad ekonomi möjlighet att söka bidrag för flärd, såsom inköp av baddräkt, BH, tandvård, tatuering av ögonbryn, träningskort.

OBS! Ansökningstiden för 2020 är stängd – utlysning för bidrag 2021 sker januari/februari 2021.

*****

Möjlighet att söka bidrag är öppen för medlemmar i bröstcancerförening inom Bröstcancerförbundet. Du ska, för att kunna söka, ha varit betalande medlem under 2019. Bidrag kan anslås till personer med begränsad ekonomi, därför ska en kopia på din senaste inkomstdeklaration sändas med ansökan.

Krav/Kriterier

 • Bidrag kan sökas för ”flärd” såsom inköp av baddräkt, BH, tandvård, tatuering av ögonbryn, träningskort.
 • Bidrag beviljas inte för Spa-vistelse eller allmänna resor för egen-rekreation, utlandsresor, familjebesök etc.
 • I ansökan ska den typ av ”flärd” man ansöker för specificeras per rad, med delbelopp angivet för respektive rad, samt en total summering.
  (Ansökan med endast totalbelopp/max. belopp beaktas/bedöms ej).
 • Bidrag beviljas inte till den som erhöll bidrag närmast föregående år (2019).
 • Bidrag kan anslås/avslås helt eller delvis, utifrån ansökan, dvs. vissa av de sökta posterna kan beviljas/avslås.
 • Bröstcancerförbundets styrelse äger rätt att bifalla/avslå ansökningar utifrån behovet av att prioritera bland inkomna ansökningar.
 • Styrelsens beslut går inte att överklaga.
 • Den sökandes beskattningsbara förvärvsinkomst enl. medsänd kopia av senaste årets inkomstdeklaration bör inte överstiga 250 000 kr. Undantag kan göras om särskilda skäl föreligger.

Maximalt bidrag är 5 000 kronor per sökande.

Insändande av ansökan

Ansökningsformulär fylls i, skrivs ut av den sökande och undertecknas med namnteckning.

Undertecknad ansökan får scannas och mejlas in via e-post alternativt sändas med vanlig post. I båda fallen ska kopia på senaste årets inkomstdeklaration bifogas ansökan för att vara giltig.

Ansökan som sänds via e-post skickas till helena.hedengren@brostcancerforbundet.se

eller via post till: Bröstcancerförbundet, Att: Helena Hedengren, Hantverkargatan 25 B, 112 21 Stockholm

Viktiga datum

 • Ansökan ska vara inne senast onsdagen 1 april
 • Beslut tas av Bröstcancerförbundets styrelse på mötet i april
 • Samtliga sökande får besked senast måndag 11 maj 2020 via e-post alt. brev.

Utbetalning

Utbetalning av helt eller delvis bifallen ansökan sker till konto som angivits i ansökan efter beslut och handläggning utan vidare avisering.

Ej undertecknad / ej komplett ansökan beaktas/bedöms ej.

Den sökande intygar att ev. beviljat bidrag används till det, som uppgivits i ansökan. Den sökande kan på uppmaning av Bröstcancerförbundet behöva redovisa kvitton för sina inköp.

Frågor

Frågor besvaras av Helena Hedengren, Bröstcancerförbundets kansli

helena.hedengren@brostcancerforbundet.se

alt. 08-546 405 34

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss