Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Reseanslag 2019

Bröstcancerförbundet utlyser Reseanslag ur Bröstcancerfonden 2019 för profession, för deltagande i konferens, studieresa eller auskultation vid bröstenhet.

Utdelningsbart belopp baseras på 2018 års insamlade medel. Medel delas ut för forskningsprojekt/forskarsamarbete samt resor (OBS; två olika ansökningshandlingar). Utdelningsbeslut följer Bröstcancerförbundets stadgar som finns att läsa på vår hemsida. Beviljade medel som inte rekvirerats återförs till fonden.

Utlysningen publiceras på Bröstcancerförbundets hemsida, Svensk Bröstonkologisk Förening, Svensk Förening för Bröstkirurgi och Svenska Bröstcancergruppen.

Bedömning av forskningsansökningarna görs av Bröstcancerfondens forskningskommitté. I forskningskommittén ingår Professor Jan Frisell, Docent Johan Ahlgren, Professor Yvonne Brandberg, Professor/Överläkare Lisa Rydén, MD/PhD Johan Hartman, Docent/Överläkare Barbro Linderholm, Docent/Överläkare Henrik Lindman och Professor Malin Sund.

Från Bröstcancerförbundet deltar ordförande Susanne Dieroff Hay (tillika forskningskommitténs ordförande), vice ordförande Rose-Marie Fredrikson och ledamot Elisabet Schesny.

Utdelningsbeslut fattas av Bröstcancerförbundets styrelse.

GDPR - behandling av dina personuppgifter

Bröstcancerförbundet sparar och behandlar dina personuppgifter, samt de uppgifter du lämnar i ansökan i enlighet med GDPR, den nya EU-förordningen, vilket du accepterar genom att sända in och söka anslag, bidrag och/eller stipendium.

Reseanslag

  1. Avser deltagande i konferens, studieresa eller auskultation vid bröstenhet.
  2. Syftet med resan ska vara att öka kunskapen om behandling av bröstcancer.
  3. Mottagaren av reseanslag ska vara yrkesverksam inom diagnostik, behandling, vård, omvårdnad eller rehabilitering av bröstcancerpatienter.
  4. Sökande behöver ej vara disputerad.
  5. Medel som inte utnyttjas till beviljat ändamål ska återbetalas till Bröstcancerförbundet. Ej utnyttjat anslag återbetalas till BG 5957-2321 med angivande av text: ”Återbetalning bifallet reseanslag 2019 FÖRNAMN EFTERNAMN” (namn på sökande som beviljades anslag)
  6. Mottagaren av reseanslag ska avge reserapport (med ett populärvetenskapligt perspektiv) som kan komma att publiceras i Bröstcancerförbundets medlemstidning, Magasin B, samt på Bröstcancerförbundets webbplats. Detta ska göras senast två månader efter genomförd aktivitet.
  7. Mottagaren av reseanslag ska dessutom inkomma med en ekonomisk redovisning över hur reseanslaget har utnyttjats inklusive bifogade inscannade kvitton. Detta ska göras senast två månader efter genomförd aktivitet. Reseanslag omfattar ej kostnader för mat och dryck.

Ansökan

Ansökan görs på Bröstcancerförbundets ansökningsfomulär.

Obligatoriskt: Bifoga tillsammans med för hand undertecknad och fullständigt ifylld ansökan:

  • Motivering (max 1 A4-sida)
  • CV (max 2 st. A4-sidor)

Ansökningshandlingarna (i ett pdf-dokument) mejlas till peter.winberg@brostcancerforbundet.se

Beslut

Samtliga beslut sänds av Bröstcancerförbundet till sökandes e-postadress, med begäran om att mottagandet av beskedet bekräftas genom att den sökande svarar på det utsända mailet. Bifallna ansökningar anslås på Bröstcancerförbundets webbplats.

Rekvisition av bifallen ansökan
Ansökan som beviljats av Bröstcancerförbundets styrelse ska rekvireras på rekvisitionsblankett, som sänds med bifallsbrev till bifallen ansökan. Används institutionens egen rekvisition, så ska denna omfatta de uppgifter som efterfrågas i Bröstcancerförbundets rekvisitionsblankett.

Senaste ansökningsdag är fredag 7 juni 2019 klockan 12.00.

Beslut meddelas den sökande via e-post senast fredag 18 oktober 2019.

Rekvisition Bifallen ansökan ska rekvireras senast måndag 16 december 2019.

För sent inkommen, ej undertecknad, felaktig eller ofullständig ansökan beaktas inte.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss