Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Vår stödpersonverksamhet

Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer. Det är vårt medlemslöfte och en av grundstenarna i vårt arbete. Alla våra stödpersoner har själva gått igenom en bröstcancerbehandling, de är utbildade och har tystnadsplikt. De är tränade i att lyssna men delar också gärna med sig av egna erfarenheter. Alltid med det goda samtalet som både främsta medel och mål.

hjarta_av_hander.original 800x400.jpg

Många upplever att omgivningen har svårt att förstå de fysiska och psykiska problem som bröstcancer ofta för med sig. Att få tala med någon som själv har genomgått en bröstcancerbehandling kan då vara ett värdefullt stöd. Igenkänning och förståelse lindrar oro och skapar gemenskap.

Vem är en stödperson?
En stödperson är en bröstcancerbehandlad person som har arbetat sig igenom sitt eget sjukdomsförlopp och kommit i psykisk balans. Hen är medlem i en bröstcancerförening och har genomgått Bröstcancerförbundets stödpersonsutbildning och även fortbildningar. Stödpersonen arbetar ideellt, har tystnadsplikt och hänvisar till sjukvårdspersonal i medicinska frågor. Hen ger hjälp och stöd genom att lyssna men delar också gärna med sig av egna erfarenheter.

Kontaktuppgifter till stödpersonerna får du via våra lokala bröstcancerföreningar. Stödpersoner deltar vid bröstcancerföreningarnas stödgruppsträffar, "öppet hus"-möten och andra aktiviteter. Hos flera bröstcancerföreningar finns särskilda stödpersoner och grupper för unga kvinnor.

Stöd till närstående
Som partner, barn, syskon, förälder, vän eller arbetskamrat till den som fått en bröstcancerdiagnos kan du känna dig maktlös. Men du är ett ovärderligt stöd bara genom att finnas till hands och lyssna! Om den drabbade vill, följ med på läkarbesöken. På så sätt får ni tillgång till samma information och ni har lättare att komma ihåg både frågor och svar.

Du som närstående behöver också stöd. Många vittnar om att det känns bra att få dela med sig av sina tankar och rädslor, och även höra andra närstående berätta. Tveka därför inte att kontakta någon av våra stödpersoner eller närståendestödjare. Du behöver inte vara medlem för att ta kontakt.

Håll inte barnen utanför. Svara på barnens frågor! De förstår mer än man tror och mår bättre av att få förklaringar än att gå ensamma och fundera.

Bröstcancerföreningarnas stödpersoner finns till även för de anhöriga, men du kan också finna specifika närståendestödjare i bröstcancerföreningarna. Vissa bröstcancerföreningar har möjlighet att hänvisa till grupper för barn, vars förälder har drabbats av cancer.

Vem är en närståendestödjare?
En närståendestödjare är en person vars livskamrat, familjemedlem eller nära vän har drabbats av bröstcancer och som känner att hen kan vara ett stöd för andra i liknande situation. Närståendestödjaren har genomgått en utbildning liknande den som de ordinarie stödpersonerna genomgår, och även de har tystnadsplikt. Närståendestödjarna medverkar bland annat under medlemsmöten och på temadagar – och finns alltid tillgängliga för stöd via telefon och mejl.

Hitta en bröstcancerförening nära dig!

Hitta en bröstcancerförening nära dig!

Bli medlem i någon av våra 32 bröstcancerföreningar som finns runt om i landet.
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss