Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Vår stödpersonverksamhet

Trots en närvarande och förstående familj samt omtänksamma vänner kan den som fått en bröstcancerdiagnos ofta känna sig ensam och oförstådd i sin situation.

Omgivningen har ofta svårt att förstå de fysiska och psykiska problem som bröstcancer innebär och ofta vill man inte belasta närstående med sin oro och ångest. Att få tala med någon som själv har genomgått bröst-cancerbehandling, där man möter förståelse och igenkännande, är ett värdefullt stöd. Bröstcancerförbundets viktiga medlemslöfte är ”Ingen ska vara ensam med sin bröstcancer”.

Vem är en stödperson?

En stödperson är en bröstcancerbehandlad person som har arbetat sig igenom sitt eget sjukdomsförlopp och kommit i psykisk balans. Hen är medlem i en bröstcancerförening och har genomgått Bröstcancerförbundets stödpersonutbildning samt fortbildningar. Stödpersonen arbetar ideellt, har tystnadsplikt och hänvisar till sjukvårdspersonal i medicinska frågor. Hen ger hjälp och stöd genom att lyssna och dela med sig av egna erfarenheter.

Kontaktuppgifter till stödpersonerna får du via våra lokala bröstcancerföreningar. Stödpersoner deltar vid bröstcancerföreningarnas stödgruppsträffar, öppet hus och andra aktiviteter. Hos flera lokalföreningar finns även särskilda stödpersoner och grupper för unga kvinnor.

Stöd till närstående!

Som partner, barn, syskon, förälder, vän eller arbetskamrat till den som fått en bröstcancerdiagnos känner du dig kanske hjälplös och utanför. Men bara genom att finnas till hands och lyssna kan du vara ett stöd. Om den drabbade vill, följ med på läkarbesöken. På det sättet får ni tillgång till samma information och ni har lättare att komma ihåg både frågor och svar. Du som närstående behöver också stöd. Man tror ibland att man är ensam om att ha vissa tankar och rädslor och det kan kännas mycket bra att få dela med sig av sina tankar och höra andra närstående berätta. Tveka inte att kontakta någon av våra stödpersoner eller närståendestödjare. Du behöver inte vara medlem för att ta kontakt.

Håll inte barnen utanför. Svara på barnens frågor! De förstår mer än man tror och mår bättre av att få förklaringar än att gå ensamma och fundera.

Bröstcancerföreningarnas stödpersoner finns till också för de anhöriga men du kan också finna specifika närståendestödjare i lokalföreningarna. Vissa lokalföreningar har möjlighet att hänvisa till grupper för barn, vars förälder har drabbats av cancer.

Vem är en närståendestödjare?

En närståendestödjare är en person vars livskamrat, familjemedlem eller nära vän har drabbats av bröstcancer och som känner att hen kan vara ett stöd för andra. Närståendestödjaren har genomgått en utbildning liknande den som de ordinarie stödpersonerna genomgår och har tystnadsplikt. Den står till förfogande och medverkar i medlemsmöten, temadagar med mera i lokalföreningarna förutom att vara tillgängliga för stöd via telefon och mail.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss