Opinion och påverkan

Bröstcancerförbundet är rösten för brösten alla dagar, året om. Vårt opinions- och påverkansarbete tar sin grund i vår mission om att alla ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård.

Vi höjer rösten för brösten

För att alla ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård sprider vi kunskap och bedriver opinionsbildning i bröstcancerfrågor. Vi träffar kontinuerligt representanter från politiken, myndigheter, professionen och samarbetsorgan för att påverka i våra viktiga frågor.

Bröstcancerförbundets prioriterade frågor

Vi driver alla frågor som rör bröstcancer, men några frågor ligger oss särskilt nära. Alla ska ha samma rätt till bästa, kända bröstcancervård – oavsett bostadsort. Vi vill införa ett nationellt kvalitetsregister för patienter med spridd bröstcancer. Bättre kunskap är en förutsättning för rätt vård och rehabilitering. Vi kräver en bättre mammografiscreening som utgår från individens förutsättningar, eftersom tidig upptäckt räddar liv. Allt detta låter som självklara saker, men tyvärr ser verkligheten annorlunda ut.

Nu har vi ett särskilt fokus på:

  • Individanpassad screening
  • Jämlik vård, snabbare införande och lika tillgång till nya läkemedel
  • Spridd bröstcancer som ”egen” del i Nationella Kvalitetsregistret Bröstcancer (NKBC) eller genom Patientöversikten (IPÖ)

Ju fler vi är, desto större skillnad kan vi göra

I Sverige lever i dag drygt 100 000 kvinnor som någon gång har haft bröstcancer. Nära 11 000 av dem är medlemmar i någon av våra 32 bröstcancerföreningar som finns runt om i landet. Men vi blir gärna fler. Ju fler vi är, desto större skillnad kan vi göra – för bröstcancerdrabbade och för framtiden. Du hittar din närmaste bröstcancerförening här.

Att höja rösten för brösten gör skillnad

Vi har bland annat varit med och drivit igenom gratis mammografi upp till 74 års ålder, ökat medvetenheten om täta bröst och påskyndat Socialstyrelsens översyn av mammografiprogrammet för en mer individanpassad screening.

6 viktiga framsteg inom bröstcancervården

6 viktiga framsteg inom bröstcancervården

Både vård och forskning har tagit jättekliv framåt under de senaste 40 åren. Lisa Rydén, professor och överläkare, väljer ut några av de viktigaste framstegen.

Bröstcancerförbundets rapporter

brostcancerrapporten-2022-framsida

Bröstcancerrapporten 2022: Rädda fler liv med individanpassad screening

Ladda ner
brostcancerrapporten-2021

Bröstcancerrapporten 2021: Rätten till rekonstruktion - ett postkodlotteri

oktober 2021

Ladda ner
Omslag_Lika olika överallt_Bröstcancerförbundet_841x1189px.jpg

Lika olika överallt – en kartläggning av tillgängligheten till rehabilitering för bröstcancerpatienter

mars 2021

Ladda ner
Bröstcancerrapporten 2020 1a sid.jpg

Bröstcancerrapporten 2020: Ingen screening utan bröstradiologer, dags att anställa och ställa om

oktober 2020

Ladda ner
Bröstcancerrapport 2019_stående.jpg

Bröstcancerrapporten 2019: Individanpassad screening – framtiden för tidig upptäckt av bröstcancer

oktober 2019

Ladda ner
Patienträtt - en rapport om delaktighet och inflytande i bröstcancervården-1 841x1189px.jpg

Patienträtt – en rapport om delaktighet och inflytande i bröstcancervården

Juli 2019

Ladda ner
Rapport Varje timme får.jpg

Varje timme får en kvinna beskedet bröstcancer

Valspecial 2018

Ladda ner
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss