Digitala stödgrupper

Syftet med de digitala stödgrupperna är att kunna ge dig och andra kvinnor i samma situation, en möjlighet att få stöd. Upplägget på träffarna tar sin utgångspunkt i olika teman. Det kommer också att finnas utrymme för att fånga upp teman som personerna i respektive grupp vill lyfta. Det finns en stödgrupp för personer med kurativ bröstcancer och en stödgrupp för personer med spridd bröstcancer. Det kommer att vara nio deltagare och två handledare per grupp.

Ansökan är stängd.

Om de digitala stödgrupperna

Handledarledda mötestillfällen på Zoom

Tillsammans med handledarna träffas gruppen på Zoom vid åtta tillfällen. Om du inte är van vid att använda zoom så kommer du få möjlighet att få stöd i att ladda ner appen och hantera grundfunktionerna innan träffarna drar igång.

Uppstartssamtal

Inför första tillfället så kommer handledarna att vilja ha ett uppstartsamtal med dig. Syftet är att presentera sig för varandra samt gå igenom upplägget, förväntningar och eventuella frågor som du kanske sitter med. Vidare att få en bild av din familjesituation och sjukdom/behandlingshistoria samt fysiska förutsättningar för att kunna delta just nu.. Med stöd av dessa uppstartssamtal kommer handledarna att designa upplägg och innehåll för träffarna. Räkna med att uppstartssamtalet tar ca 45 min - 1 timme. Förslagsvis sker detta via Zoom eller per telefon.

När du har fått din plats bekräftad blir du kontaktad av Helena Hedengren, Bröstcancerförbundet, för att boka in detta första uppstartssamtal.

Mötestillfällen utan ledare

Mellan de ordinarie mötestillfällena kommer handledarna att uppmuntra gruppmedlemmarna att träffas i halvgrupp, utan handledarna. Syftet är att fortsätta bygga tillit och trygghet med varandra i gruppen samt att få möjlighet att fortsätta dela erfarenheter och få eller ta emot stöd. Till dessa träffar kommer ni att få med er en stödjande struktur och uppgift att utgå ifrån. Träffarna kan, förslagsvis, ses som en gemensam frukost, lunch eller eftermiddagsfika. Som om ni hade träffats i en fysisk miljö.

Individuella samtal

Som en del av kursen ingår en möjlighet att boka in tre individuella samtal med någon av handledarna. Din inställning och behov av detta stäms av vid uppstartssamtalet.

Det har varit en fantastisk möjlighet att få verktyg att hantera sin situation, möjlighet att prata om svåra frågor och att dela detta med fantastiska kvinnor i samma situation. Inga ämnen eller frågor har varit omöjliga att ta upp.

en tidigare deltagare

Datum 2023

Stödgruppen för dig som lever med spridd bröstcancer
  • För närvarande inga planerade datum
Stödgruppen för dig som lever med kurativ bröstcancer
  • För närvarande inga planerade datum

Kostnad

Du betalar egenavgiften på 1 500 kr. Du har möjlighet att söka medel för hela egenavgiften om du har en beskattningsbar förvärvsinkomst/årsinkomst under 250 000 kr för året 2021. Bifoga då kopia av din senaste inkomstdeklaration tillsammans med din ansökan.

Ansökan

För att ansöka behöver du ha varit betalande medlem under 2022 och betalat din medlemsavgift för 2023.

Ansök genom den ifyllbara pdf:en som finns under respektive stödgrupp nedan. Fyll i, skriv ut, underteckna och skicka ansökan till:

Bröstcancerförbundet
Att: Helena Hedengren
Hantverkargatan 25 B
112 21 Stockholm

Har du möjlighet att scanna in din underskrivna ansökan, så går det bra att mejla in den i pdf-format till helena.hedengren@brostcancerforbundet.se

Ansökningarna hanteras i den ordning de kommer in.

Om kursledarna

I gruppen med kurativ bröstcancer handleder Anders Danielsson och Jarinja Thelestam. Anders arbetar som gestaltterapeut och har arbetat med Bröstcancerförbundets stödpersonsutbildning och sedan 10 år tillbaka med utbildning av sjukvårdspersonal i svåra samtal. Jarinja Thelestam Mark arbetar som gestaltterapeut och skådespelare. Sedan 10 år tillbaka arbetar hon med utbildning av sjukvårdspersonal i svåra samtal. Jarinja arbetar också som yogalärare och med kurser i självmedkänsla.

Kontaktuppgifter:
E-post anders.danielsson@impasse.se
Mobil 070-887 52 60 (Anders)

I gruppen med spridd bröstcancer är Cecilia Ärlemalm och Viveka Klingenberg handledare. Cecilia arbetar som gestaltterapeut och är sedan många år tillbaka engagerad i Bröstcancerförbundet på olika sätt, bl a genom förbundets stödpersonsutbildning och genom att hålla kurser i sorgebearbetning, krishantering och kommunikation på föreningsnivå. Viveka är socionom och gestaltterapeut och arbetar med samtal enskilt och i grupp. Hon har även arbetat som sjukhuskurator inom palliativ vård.

Kontaktuppgifter:
E-post cecilia@arlemalm.se
Mobil 070-249 03 19 (Cecilia)

Frågor eller funderingar?

Om du har några frågor kontakta gärna Helena Hedengren. Tel: 08 -546 405 34 eller via mail helena.hedengren@brostcancerforbundet.se

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss