Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.
Läs mer
Jag förstår

Vårt påverkansarbete

Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer, och som stödjer både forskning och medlemmar. Vi har nära 11 000 medlemmar och 32 lokalföreningar. Tillsammans höjer vi rösten för brösten!

Bröstcancerförbundet_bröstmönster original_smal.jpg

Vi höjer rösten för brösten

Bröstcancerförbundet är rösten för brösten, alla dagar och året om. Vårt påverkansarbete tar sin grund i vår mission om att alla ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård. Vi är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer – och som stödjer både forskning och drabbade.

För att alla ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård finansierar vi forskning, sprider kunskap och bedriver opinionsbildning i bröstcancerfrågor. Vi träffar kontinuerligt representanter från politiken, myndigheter, professionen och samarbetsorgan för att höja rösten i våra viktiga frågor.

Bröstcancerförbundets prioriterade frågor

Vi driver alla frågor som rör bröstcancer, men några ligger oss särskilt nära. Alla ska ha samma rätt till bästa, kända bröstcancervård – oavsett bostadsort. Vi vill införa ett nationellt kvalitetsregister för patienter med spridd bröstcancer. Bättre kunskap är en förutsättning för rätt vård och rehabilitering. Vi kräver säkrare mammografiscreening som utgår från individens förutsättningar, eftersom tidig upptäckt räddar liv. Allt detta låter som självklara saker, men tyvärr ser verkligheten annorlunda ut.

Nu har vi ett särskilt fokus på:

  • Individanpassad screening
  • Jämlik vård, snabbare införande och lika tillgång till nya läkemedel
  • Spridd bröstcancer som ”egen” del i Nationella Kvalitetsregistret Bröstcancer (NKBC) eller genom Patientöversikten (IPÖ)

Bröstcancerrapporten

Under Rosa Oktober släpper vi den årliga Bröstcancerrapporten som uppmärksammar förbättringsområden inom den svenska bröstcancervården. 2019 var fokus på behovet av en mer individanpassad screening, speciellt för kvinnor med tät bröstkörtelvävnad.

Bröstcancerrapporten 2020 fokuserade på den stora bristen på bröstradiologer och den stora potential som AI (artificiell intelligens) skulle kunna innebära om den infördes inom ramen för screeningprogrammet för bröstcancer. Läs mer om Bröstcancerrapporten 2020

Bröstcancerförbundets rosa band

Under den internationella bröstcancermånaden, oktober, säljs två olika rosa band: Bröstcancerförbundets enfärgade ceriserosa och Cancerfondens med ny design varje år. All cancerforskning behöver bidrag. Men om du vill att ditt bidrag ska gå odelat till bröstcancer är det vårt du ska köpa. Det finns världen över men vi har ensamrätt till det i Sverige och alla intäkter går till vårt arbete. Läs mer om Bröstcancerförbundets rosa band

Ingen ska vara ensam med sin bröstcancer

I Sverige lever i dag drygt 100 000 kvinnor som någon gång haft bröstcancer. Nära 11 000 av dem är medlemmar i någon av våra 32 bröstcancerföreningar som finns runt om i landet. Men vi blir gärna fler. Ju fler vi är, desto större skillnad kan vi göra – för bröstcancerdrabbade och för framtiden. Du hittar din närmaste bröstcancerförening här. Till en lokalförening kan du vända dig med frågor och funderingar – för gemenskap och stöd. Vi har utbildade stödpersoner, både kvinnor och män. Självklart med tystnadsplikt.

Att höja rösten för brösten gör skillnad

Vi har varit med och:

  • Drivit igenom gratis mammografi upp till 74 års ålder
  • Ökat medvetenheten om täta bröst och påskyndat Socialstyrelsens översyn av mammografiprogrammet för en mer individanpassad screening.
  • Skapat ett nätverk av 140 utbildade stödpersoner som lyssnar och hjälper bröstcancerdrabbade kvinnor.
  • Bidragit med 90 miljoner till patientnära bröstcancerforskning sedan 2008.

Bröstcancerförbundets rapporter

Omslag_Lika olika överallt_Bröstcancerförbundet_841x1189px.jpg

Lika olika överallt – en kartläggning av tillgängligheten till rehabilitering för bröstcancerpatienter

mars 2021

Ladda ner
Bröstcancerrapporten 2020 1a sid.jpg

Bröstcancerrapporten 2020: Ingen screening utan bröstradiologer, dags att anställa och ställa om

oktober 2020

Ladda ner
Bröstcancerrapport 2019_stående.jpg

Bröstcancerrapporten 2019: Individanpassad screening – framtiden för tidig upptäckt av bröstcancer

oktober 2019

Ladda ner
Patienträtt - en rapport om delaktighet och inflytande i bröstcancervården-1 841x1189px.jpg

Patienträtt – en rapport om delaktighet och inflytande i bröstcancervården

Juli 2019

Ladda ner
Rapport Varje timme får.jpg

Varje timme får en kvinna beskedet bröstcancer

Valspecial 2018

Ladda ner
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss