Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Vårt påverkansarbete

Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som odelat kämpar för forskning samt bättre och rättvisare vård, behandling och rehabilitering för personer som drabbats av bröstcancer. Vi har 11 000 medlemmar och 33 lokalföreningar.

rosa boxningshandskar2.jpeg

Alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård

Bröstcancerförbundet kräver bland annat individanpassad bröstscreening, snabbare och mer jämlik tillgång till godkända läkemedel, ökade resurser till spridd bröstcancer samt individanpassad rehabilitering av bröstcancerpatienter. Bröstcancerförbundet uppmanar dig att stödja oss i vårt arbete. Och du som är politiker – använd din möjlighet att göra skillnad!

Tillsammans kan vi förbättra den svenska bröstcancervården. Bröstcancerförbundets 11 000 experter bestående av patienter och anhöriga vet vad det betyder att leva med en bröstcancerdiagnos. Vi står till förfogande för samtal och diskussioner, låt oss vara konstruktiva och förändra tillsammans.

Varje timme får en kvinna beskedet bröstcancer

Bröstcancerförbundets 10 krav:

  1. Obligatorisk påminnelse vid uteblivet mammografibesök samt mammografibuss i de delarna av Sverige, där screeningen inte ligger inom 10 mil från bostaden eller arbetsplatsen.
  2. Särskilda informationsinsatser för utrikesfödda kvinnor.
  3. Individanpassad bröstscreening.
  4. Snabbare och mer jämlik tillgång till nya och av EU godkända bröstcancerläkemedel.
  5. Att samtliga landsting vidtar åtgärder för att nå målen för bröstbevarande kirurgi.
  6. Att alla landsting vidtar åtgärder för att nå målen för strålning efter mastektomi.
  7. Att samtliga landsting tar fram en plan för hur kvinnor och män ska kunna motiveras och stödjas till att bibehålla hormonhämmande behandling.
  8. Att spridd bröstcancer inkluderas i det nationella kvalitetsregistret för bröstcancer.
  9. Nationella riktlinjer om hur patienter med hög risk för ärftlig bröstcancer bör utredas och behandlas.
  10. Att kvinnor och män med såväl primär som spridd bröstcancer erbjuds utökad och individanpassad rehabilitering samt flexibel sjukskrivning från första dagen.

Bröstcancerförbundets rapporter

Patienträtt - en rapport om delaktighet och inflytande i bröstcancervården-1 841x1189px.jpg

Patienträtt – en rapport om delaktighet och inflytande i bröstcancervården

Juli 2019

Ladda ner
Rapport Varje timme får.jpg

Varje timme får en kvinna beskedet bröstcancer

Valspecial 2018

Ladda ner
Rapport Intro av nya läkemedel.jpg

Introduktion av nya läkemedel

Juni 2017

Ladda ner
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss