Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.
Läs mer
Jag förstår

Bröstcancervården genom coronapandemin

I vår intervjuserie träffar Ellinor Persson, journalist och före detta bröstcancerpatient, några av Sveriges främsta experter inom bröstcancervård för att få svar på screening och utredning, operationer, behandlingar och rehabilitering under coronapandemin. Ett genomgående, lugnande, budskap från de medverkande specialisterna är att du ska söka vård vid symptom – och att om du kommer med adekvata symptom blir du alltid ordentligt utredd. Samtidigt oroas de över att forskning kring covid-19 har prioriterats och att forskningsprojekt inom cancer skjuts framåt.

Avsnitt 1: Screening och utredning
Regionernas omprioriteringar inom vården under coronakrisen har inneburit anpassningar även av bröstcancervården. Bland annat har screeningverksamheten pausats på flera håll i landet. Bröstradiologen och doktoranden Karin Dembrower berättar mer om vad krisen innebär för screening och utredning av bröstcancerpatienter.

Avsnitt 2: Operation
Bröstkirurgin har generellt sett klarat sig väl från större omprioriteringar. Däremot finns det en oro för den vårdskuld som riskerar att uppstå i kölvattnet av coronakrisen när patienter avvaktar med att söka för symptom. Bröstkirurgen och docenten Jana de Boniface berättar mer om förutsättningarna för bröstcancerkirurgin under krisen och hur du som bröstcancerpatient kan förhålla dig till situationen.

Avsnitt 3: Behandling
Situationen för bröstcancerpatienter som är under behandling under coronakrisen kan se olika ut, beroende typ av behandling och infektionsrisk. Flera omställningar har dessutom gjorts inom bröstcancervården för att möta de nya utmaningarna. Docenten och överläkaren Henrik Lindman berättar mer om villkoren för bröstcancervården under krisen och hur det kan påverka dig som är under behandling.

Avsnitt 4: Rehabilitering
Som bröstcancerpatient ska man förvänta sig en rehabilitering som är samordnad. Ändå finns det stora brister i rehabiliteringsvården. Läget riskerar dessutom att förvärras i efterdyningarna av coronakrisen. Men krisen har också öppnat upp för nya, innovativa lösningar. Bröstcancerforskningen har också påverkats när flera sjukhus dragit i handbromsen till förmån för forskning kring coronaviruset. Hans Hägglund, nationell cancersamordnare vid Sveriges kommuner och landsting, SKR, berättar mer om hur läget ser ut för den svenska rehabiliteringsvården och hur cancerforskningen påverkats.

Med det här initiativet ger vi läkare och experter möjlighet att förmedla läget inifrån bröstcancervården. Vi vill dra vårt strå till stacken och skapa trygghet så att kvinnor i Sverige söker vård vid eventuella symtom, oavsett pandemi eller ålder.

Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet
Läs mer om bröstcancer och covid-19

Läs mer om bröstcancer och covid-19

Onkolog Johan Ahlgren reder ut begreppen
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss