Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.
Läs mer
Jag förstår

UF-företag

Bröstcancerförbundet har haft många samarbeten med UF-företag och vi är tacksamma över alla projekt som vill stödja vårt arbete.

Fyra ungdomar som är glada.

Som UF-företag äger ni inte rätt att använda Bröstcancerförbundets logotyp. Bandet är varumärkesskyddat och får inte heller användas isolerat.

Bröstcancerförbundet har inte möjlighet att ge stöd till ert UF-företag, vare sig med material eller ekonomiskt. Vi hoppas att ni med ert UF-företag ska kunna bidra till Bröstcancerförbundet och därmed till bröstcancerforskning och stöd/information till alla de som drabbas.

Bröstcancerförbundet har tagit fram ett antal pdf:er och jpg:er som ni dock kan få tillgång till. Dessa är av "allmän" karaktär och de mejlas till er om ni fyller i UF-avtalet nedan. De får ni använda i oförändrat skick i er markandsföring.

Åtagande från skolan och UF-företaget
Bröstcancerförbundets krav för att vi ska ingå ett samarbete med UF-företaget:

  • Att UF-företagets produkter inte strider mot Bröstcancerförbundets policies, t.ex. berör produkter inom alkohol, tobak eller narkotika. Eller på annat sätt inte stämmer överens med Bröstcancerförbundets värderingar om alla människors lika värde. Bröstcancerförbundet förbehåller sig rätten att bestämma huruvida en föreslagen produkt är i linje med Bröstcancerförbundets värderingar eller inte.
  • Skolan och UF bekostar hela projektet.
  • Skolan ansvarar för att avtalet följs.
  • Skolan ansvarar för att inbetalning av projektvinsten görs till vårt Bankgiro 900-5919 eller Plusgiro 90 05 91-9.
  • UF översänder en rapport om projektresultatet till Bröstcancerförbundet efter periodens utgång.
UF_foretag_1.png

Är ni intresserade?
Om ert UF-företag är intresserat av att stödja Bröstcancerförbundet, så ladda ner vårt avtal. Fyll i, underteckna, scanna in och sänd in det antingen via post eller via mail: peter.winberg@brostcancerforbundet.se

UF-avtal för nedladdning, klicka här!

Material
Efter att avtalet är ifyllt och påskrivet av båda parter får ni tillbaka ett ex av avtalet.

Har ni några frågor kring samarbeten mellan Bröstcancerförbundet och UF så kan ni vända er till kansliet på info@brostcancerforbundet.se

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss