Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Testamentgåva

Genom att upprätta ett testamente kommer din vilja och önskan att bli tydlig och på detta sätt kan du stödja bröstcancerforskningen och vårt arbete för de som drabbas.

Du behöver varken advokat eller tjusigt ordförråd för att skriva ditt testamente. Du kan skriva för hand, eller på dator. Men, när ska man egentligen skriva sitt testamente? Svaret är alltid IDAG. Gör det nu. Du kan alltid skriva om det sen, hur många gånger du vill. Din goda vilja gör ingen skillnad. Ditt goda testamente däremot, gör hela skillnaden.

Liten checklista

Ett testamente behöver uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt. Är det viktigt för dig att känna dig säker på att det helt säkert är fullständigt juridiskt korrekt, rekommenderar vi att du vänder dig till din bank eller kontaktar en familjejurist.

 • Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av dig och två samtidigt närvarande vittnen som båda är vid full psykisk hälsa
 • Du får inte vara släkt med vittnena
 • De får heller inte stå med i testamentet
 • Dina testamentsvittnen behöver inte se innehållet i testamentet
 • Med sina vittnesmål bekräftar de din namnteckning och intygar att du är vid full psykisk hälsa
 • Du och dina vittnen kan inte bevittna digitalt med hjälp av mobilt Bank ID eller liknande
 • Du behöver inte registrera ditt testamente någonstans
 • Förvara det på en plats där det säkert hittas, till exempel i ett hemarkiv där du har övriga viktiga papper
 • Ge gärna en kopia av det till några personer som du litar på
 • Du kan också köpa tjänsten Testamentesförvaring via avtal24 eller Familjens Jurist, då förvaras det i ett bombsäkert bergrum och den som får hand om ditt dödsbo får reda på att det finns ett testamente via den tjänsten
 • Du kan när som helst skriva om ditt testamente, eller skriva ett så kallat tilläggstestamente
 • Det är alltid den senast giltiga versionen av ditt testamente som gäller
 • Om du ger en gåva till en eller flera organisationer blir de jätteglada om du berättar det och ger dem tillfälle att tacka dig
 • Du behöver inte skicka en kopia av testamentet till dem
 • Du ska aldrig skicka originalet någonstans (utom till Testamentesförvaring)

Tänk på detta när du ska ta med en eller flera av dina favoritorganisationer i ditt testamente

 • Skriv inte att fast egendom ska säljas först
 • Öronmärk inte gåvan
 • Ge hellre en procentuell andel än ett fast belopp
 • Kom ihåg att uppge organisationsnummer
 • Berätta att du gjort gott!
 • Ideella organisationer är skattebefriade

Du kan självklart testamentera pengar, men också aktier, fastigheter, bostadsrätter, mark, bilar och båtar. Även smycken, klockor, antika möbler, tavlor och annat lösöre går bra. En sak som inte alla vet, är att icke-vinstdrivande organisationer är skattebefriade. Det innebär att du inte ska skriva att något ska säljas och att vinsten sen ska tillfalla organisationen. Alla ideella organisationer är nämligen vinstskattebefriade, men det är inte ditt dödsbo. Det innebär att det måste skatta på vinsten innan gåvan kommer organisationen tillgodo, vilket i praktiken innebär att den blir mycket mindre värd än den hade kunnat vara.

Öronmärk inte gåvan

En annan bra sak att tänka på, är att inte öronmärka din gåva genom att skriva att ”gåvan ska gå till XXX” och ange något väldigt specifikt ändamål. Mycket kan hända och plötsligt är den där knepiga forskningsfrågan löst. Då blir det jättesvårt för organisationen att följa din sista vilja och de kanske till och med måste tacka nej till gåvan på grund av det. Finns det något som är viktigare för dig än något annat, så skriv istället att gåvan ”i första hand” ska gå till just det, men lämna också en instruktion om att den kan tas emot som en allmän gåva om det inte går att uppfylla ditt första önskemål.

Ange procent-andel

Tycker du att det är svårt att bestämma hur mycket du ska skänka, med framtida värdeminskning i beaktande, så testamentera istället en viss procent av din totala kvarlåtenskap.

Organisationsnummer är jätteviktigt

Vad som också kan göra stor skillnad, är om du anger ett organisationsnummer eller inte. Det är ungefär som ett personnummer för företag. Genom att inte bara skriva namnet på organisationen du vill skänka till, utan också organisationsnumret, är du säker på att din testamenterade gåva verkligen hamnar rätt. En del organisationer har snarlika namn, och genom att ange organisationsnumret blir det en säkerhet för att det blir just så som du vill. Bröstcancerförbundet har också både lokal och rikstäckande verksamhet, och då är det viktigt att du uppger till vilken du vill att just din gåva ska gå. Bröstcancerförbundets organisationsnummer är 80 20 10-4264

Berätta

Berätta också gärna för familj och vänner att du har skrivit in en organisation i ditt testamente. Dels känns det skönt för dina efterlevande att få höra hur du har tänkt och vad du vill med det. Dels kan du inspirera fler att göra gott!

När behövs ett testamente? Svaret på den frågan är: Aldrig.

Arvslagarna reglerar vad som sker med din kvarlåtenskap om det inte finns ett testamente. Är du okej med hur fördelningen sker enligt dem, behöver du inte skriva ett testamente. Men vet du vad arvslagarna egentligen säger?

Några exempel

Du vill att dina barn (bröstarvingar) ska ärva allt. Men, vill du att deras maka/make ska få hälften av deras arv? Om du inte vill det, behöver du skriva ett testamente där du talar om att arvet (och det som följer därav) ska utgöra dina barns enskilda egendom. Annars tillfaller hälften deras partner vid en eventuell skilsmässa.

Du har barn från ett tidigare förhållande och köper en bostad tillsammans med din nuvarande partner. Oavsett om ni är gifta eller inte, har barn som inte är era gemensamma, rätt att få ut sin laglott direkt om någon av er dör. Det kan bli svårt för den efterlevande att klara av ekonomiskt utan att hen behöver lämna ert gemensamma hem. Här behöver ni prata igenom vad ni vill ska hända och vidta åtgärder.

Du har ett företag tillsammans med några andra. Vad händer om du som firmatecknare dör? Här behöver ni ta hjälp att reda ut och förbereda er på möjligheten att det sker.

Ni är sambos och tänker att det är samma sak som att vara gifta. Tänk igen. Det är det inte. Arvsreglerna är helt olika för sambos jämfört med gifta. Rent generellt ärver sambos inte varandra. Vill ni göra det, måste ni skriva ett testamente.

Du väljer själv vart du vill testamentera hela eller delar av din kvarlåtenskap, utöver dina eventuella bröstarvingarnas laglott. Du kan till exempel testamentera pengar, värdepapper, egendom, fastigheter eller en viss procent av dina samlade tillgångar. Men du kan även testamentera specifika saker, så kallat lösöre. Testamentera vad som känns rätt för dig. Och tänk på att inget är ristat i sten. Du kan när som helst ändra dig och skriva ett nytt testamente, eller ett så kallat tilläggstestamente.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss