Bröstcancerförbundet på prispallen!

"Bröstcancerförbundet har funnits i 38 år, är och har varit en påverkanskraft för införandet av mammografi för svenska kvinnor. 2019 tog man det arbetet ett steg längre, genom att i Bröstcancerrapporten lyfta behovet av individanpassad screening. Genom ett gediget arbete med rapportens innehåll i samarbete med forskare, patienter och läkare har man skapat opinion för ändring av de Nationella Riktlinjerna för bröstcancerscreening." Så lyder den namnkunniga juryns motivering till tredjeplatsen i Årets Patientföreträdare 2019.

Publicerad 25 augusti 2020

Årets Patientföreträdare_Bröstcancerförbundet800x400px.jpg

Under FOKUS Patient® 2020 delade man för första gången ut ett pris "till patientförening/organisation som under föregående år genomfört en eller flera aktiviteter som gett publicitet lokalt, regionalt eller nationellt, fler medlemmar eller opinionsbildande som bidragit till vidtagna åtgärder i vården. Nytänkande samarbeten med andra än patientföreningar och innovativa sätt att kommunicera kommer också att räknas med i bedömningen."

Värdig vinnare är Astma-Allergiförbundet, andrapriset gick till Riksföreningen Systemisk Skleros. Bröstcancerförbundet delar stolt tredjeplatsen med Sköldskörtelförbundet.

Läs mer om eventet och prisutdelningen!

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss