Patienträttigheter

Fyra av tio patienter med bröstcancer upplever att de inte fått tillräcklig information om sin prognos. Därför är det bra att själv hålla koll på vad som gäller. Här är en guide till fem viktiga rättigheter du har i vården.

En brun domstolsklubba

Fyra av tio patienter med bröstcancer upplever att de inte fått tillräcklig information om sin prognos. Därför är det bra att själv hålla koll på vad som gäller. Här är en guide till fem viktiga rättigheter du har i vården.

1) Rätten till information

Som patient har du rätt till information som du lätt kan förstå, och som är anpassad till just din situation. Du ska bland annat få information om ditt hälsotillstånd, din rehabilitering och olika behandlingar, men också vilka rättigheter du har som patient. Läs mer

2) Rätten att välja öppenvård var som helst i landet

Du har rätt att välja öppenvård var som helst i landet. Med öppenvård menas att du inte blir inlagd, vilket oftast inte sker vid bröstcancer som brukar behandlas inom dagvården. Du kan vända dig till vilken specialistvårdsmottagning som helst för undersökning eller behandling, så länge den har avtal med en region. Läs mer

3) Rätten till ny medicinsk bedömning

Eftersom bröstcancer är en livshotande sjukdom har du rätt till en ny medicinsk bedömning av en annan läkare. Antingen där du bor eller i en annan region. Ny medicinsk bedömning kallades tidigare för second opinion. Läs mer

4) Rätten till rehabilitering

Så fort du fått diagnosen bröstcancer har du rätt till rehabilitering. Rehabiliteringen ska ses som en del av behandlingen, och börjar alltså inte först när den är avklarad. Rehabiliteringen ska hjälpa dig att hantera fysiska, psykiska, existentiella och sociala problem. Även dina närstående har rätt till viss rehabilitering, till exempel samtalsstöd. Kontakt med andra i samma situation går bland annat att få genom din lokala bröstcancerförening. Läs mer

5) Rätten till delaktighet

När du förstått vilka metoder som erbjuds, och vad de innebär, ska du få vara med och bestämma hur din bröstcancer ska behandlas. Men även om du bestämmer dig för en viss behandling, eller väljer att helt avstå, har du rätt att ändra dig vid ett senare tillfälle. Läs mer

Så gör du om dina rättigheter inte tillgodoses

Om dina rättigheter inte tillgodoses ska du i första hand prata med vårdgivaren. Om du känner att det är svårt att föra din egen talan, eller om du upplever att ingen lyssnar, kan du vända dig till Patientnämnden i din region. Patientnämnden är en neutral part som står mittemellan vårdgivaren och patienten. Deras uppdrag är att hjälpa patienten att få sina synpunkter besvarade. Patientnämnden fungerar dock inte som patientens ombud.

Informationsmaterialet om patienträttigheter har tagits fram med stöd av Roche.

Du kan alltid kontakta en av våra bröstcancerföreningar för att få stöd och hjälp

Du kan alltid kontakta en av våra bröstcancerföreningar för att få stöd och hjälp

Hitta din lokala bröstcancerförening och bli medlem!
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss