Informationsmaterial

Välkommen att ladda ner informationsbroschyrer!

Ett bröstcancerbesked är omvälvande och för de flesta förenat med oro inför en ny livssituation. Det är mycket som ska bearbetas, inte minst all information. När du fått tid för eftertanke kommer ofta nya frågor och funderingar. Därför har vi tagit fram dessa informationsfoldrar till dig. De är tänkta som ett komplement till den information du fått från din bröstmottagning. Om du har medicinska frågor eller undrar över din behandling är det viktigt att du vänder dig till din läkare eller kontaktsjuksköterska.

Våra broschyrer

omslagsbild mammografi och brösthälsa

Mammografi och brösthälsa (2023)

Tidig upptäckt av bröstcancer ger bättre prognos. Därför är det viktigt att själv undersöka brösten mellan mammografiundersökningarna. Lär dig mer om hur du håller din brösthälsa.

Ladda ner
omslag_Återfall i bröstcancer 841x1189px

Återfall i bröstcancer (2023)

Efter behandling av bröstcancer är det inte säkert att man enbart känner lättnad. Vi vet av erfarenhet att rädslan för återfall finns hos många. Att vara vaksam på ett sunt sätt är klokt – men vad ska man vara uppmärksam på?

Ladda ner
framsida-leva-med-spridd

Leva med spridd bröstcancer (2022)

Här har vi samlat information för dig som fått veta att du har spridd bröstcancer. Det gäller olika behandlingsmöjligheter, den senaste forskningen, dina rättigheter och tips för att må bättre.

Ladda ner
till-dig-med-her2-positiv-brostcancer

Till dig med HER2-positiv bröstcancer (2021)

Vid HER2-positiv bröstcancer finns en ökad mängd HER2-protein på cancercellernas yta, vilket leder till ökad celldelning och tumörtillväxt.

Ladda ner
rosa-lexikon

Rosa lexikon (2021)

Här finns förklaringar på vanliga termer och krångliga begrepp som används inom bröstcancervården – från adjuvant behandling till östrogenreceptorpositiv bröstcancer.

Ladda ner
till-dig-med-trippelnegativ-brostcancer

Till dig med trippelnegativ bröstcancer (2020)

Om ingen hormonkänslighet för tumören eller HER2 protein hittas, säger man att tumören är trippelnegativ. Ibland har patienter olika typer av bröstcancer samtidigt.

Ladda ner
Infobroschyr_omslag.JPG

Om bröstcancer & behandling (2019)

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. För att läkarna ska veta vilken behandling som är bäst är det viktigt att få så mycket information som möjligt om tumören.

Ladda ner
Ta hand om din lust.PNG

Ta hand om din lust, nyutgåva 2022 (original 2017)

Sexlivet är privat och under och efter cancerbehandlingar kanske inte det första en patient ställer frågor kring. Skriften fyller ett tomrum och avsikten och förhoppningen är att den kan göra skillnad.

Ladda ner

Många drabbade upplever att det finns en styrka i att dela erfarenheter med andra som har gått igenom en bröstcancerbehandling. Vi på Bröstcancerförbundet har tillsammans med våra 32 lokalföreningar omkring 11 000 medlemmar med egna erfarenheter av bröstcancer, antingen som patient eller närstående. Oavsett om du vill delta i aktiviteter, komma i kontakt med en stödperson eller bara prata, så finns vi här.

Hitta din lokalförening

Hitta din lokalförening

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss