Diagnostik

Det finns många olika former av bröstcancer. För att kunna behandla de olika formerna på bästa sätt, är det viktigt att få så mycket information som möjligt om tumören.

mikroskop.jpeg

Flera olika specialister som är experter på sitt område samarbetar för att kunna ställa en så detaljerad och komplett diagnos som möjligt. Numera används trippeldiagnostik som innebär att man kombinerar tre olika metoder.

De tre olika metoderna som används är en klinisk undersökning, mammografi/ultraljud och biopsi/cytologi. Kombinationen av de tre metoderna och samarbetet mellan specialister från olika områdena leder till mer detaljerad och komplett diagnostik. Utredningen kompletteras ibland med en magnetkameraundersökning (MR) av brösten. Beroende på resultatet från undersökningarna och vad det är för tumörtyp kan fler undersökningar behöva göras.

De tre undersökningarna som ingår i trippeldiagnostik:

  1. Den kliniska undersökningen innebär att läkaren känner igenom och undersöker brösten och lymfkörtlarna i armhålan, på halsen och under nyckelbenen.
  2. Mammografiundersökning är en röntgenundersökning som är speciellt utvecklad för undersökning av brösten. Ibland kompletteras mammografin med en ultraljudsundersökning eller MR. Ultraljud görs alltid som ett komplement till mammografin om bröstcancer har konstaterats. Mammografi och ultraljud ger information om bland annat tumörstorlek och utbredning. Små tumörer kan upptäckas innan de känns.
  3. Finnålsbiopsi innebär att man med en spruta suger ut celler från tumören som sedan undersöks i mikroskop på ett cytologiskt laboratorium. Med hjälp av cytologin och olika tekniker och undersökningsmetoder kan man avgöra vilken tumörtyp det är – t ex om den är godartad (benign) eller elakartad (malign) – och hur den bör behandlas. Ibland behövs ett större prov och då görs biopsin med en lite grövre nål. I enstaka fall kan de vara nödvändigt att göra en liten operation för att få en bit vävnad som kan undersökas. Cytologin ger bland annat svar på om tumören har hormonreceptorer och om den är HER2-positiv/negativ eller om den är trippelnegativ och det kan finnas ärftliga orsaker.
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss