Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Spridd bröstcancer

Spridd bröstcancer betyder att cancerceller från den ursprungliga tumören har spridit sig till andra delar av kroppen och bildat nya tumörer som kallas dottertumörer eller metastaser. Spridd bröstcancer kallas även kronisk bröstcancer eftersom det går att bromsa sjukdomen men inte att bota den.

Omkring 1 500 kvinnor får varje år diagnosen spridd bröstcancer och cirka 15 000 lever med diagnosen i Sverige. Framgångsrik forskning har gett oss nya behandlingar för spridd bröstcancer, vilket lett till förbättrad överlevnad. Under perioder lever många utan tecken på sjukdom.

Olika typer av spridd bröstcancer
Sjukdomsutvecklingen vid spridd bröstcancer går olika fort, en del kan leva länge med spridd bröstcancer medan andra får ett sabbare sjukdomsförlopp. Spridd bröstcancer är inte en enda sjukdom utan många olika som skiljer sig åt både när det gäller symtom, sjukdomsutveckling och behandling.

Hormonpositiv bröstcancer
Kvinnor som har spridd hormonpositiv bröstcancer med metastaser (dottertumörer) får flera olika behandlingar för att bromsa sjukdomen. Många kan leva ett bra liv under många år samtidigt som de genomgår ett flertal olika behandlingar. Det finns flera olika läkemedel som används för att bromsa sjukdomen. Läkemedlen kan även ges i olika kombinationer. mTOR-hämmare är det senaste tillskottet i behandlingen av hormonpositiv bröstcancer. Läkemedlet blockerar proteinet mTOR som har betydelse för cancercellernas tillväxt. Läkemedlet ges som tablett och tas i kombination med hormonbehandling.

Cytostatikabehandling

Hormonell behandling

HER2-positiv bröstcancer
Vid spridd HER2-positiv bröstcancer kan en annan typ av proteinkinashämmare, en så kallad tyrosinkinashämmare, ges som tillägg till antikroppar eller till cytostatika. Tyrsoinkinashämmare blockerar ett enzym som får cancerceller att dela sig. Vid bröstcancer som är både HER2-positiv och hormonpositiv kan tyrosinkinashämmare kombineras med antihormonell behandling.

Antikroppar

Trippelnegativ bröstcancer
Trippelnegativ bröstcancer, ibland kallat TNBC, är ett samlingsnamn för bröstcancerformer som varken är hormonpositiva eller HER2-positiva. Beroende på tumörtyp så anpassas behandlingen vid spridd trippelnegativ bröstcancer. Mellan 10 och 20 procent av bröstcancerfallen är trippelnegativa. Studier har visat att sannolikheten att trippelnegativ bröstcancer ska sprida sig är större än för andra bröstcancerformer. Även återfall är vanligare vid trippelnegativ bröstcancer. Om sjukdomen inte har kommit tillbaka efter fem år anses risken för återfall dock inte vara högre, i vissa fall till och med lägre, än för vissa andra bröstcancerformer.

Eftersom trippelnegativa tumörer inte är känsliga för antihormonell behandling eller antikroppar fungerar inte de vanliga behandlingarna. Detta beror på att trippelnegativa tumörer saknar de receptorer som behandlingarna har effekt på. De behandlingsalternativ som då fungerar är operation, strålbehandling och cytostatika. Ofta utgörs behandlingen av en kombination av dessa.

Kirurgi

Strålbehandling

Cytostatikabehandling

Inflammatorisk bröstcancer
Inflammatorisk bröstcancer är en ovanlig och aggressiv bröstcancerform. Spridning är vanligt vid inflammatorisk bröstcancer då den ofta tar längre tid att diagnostisera. Under fem procent av alla bröstcancerfall är av denna typ. Det är vanligare att yngre kvinnor drabbas av sjukdomen.

Inflammatorisk bröstcancer behandlas med cytostatika och strålning innan man opererar. Anledningen till detta är att tumörcellerna vid inflammatorisk bröstcancer är lättrörliga varför kirurgiska ingrepp riskerar att underlätta spridning.

Strålbehandling

Cytostatikabehandling

Kirurgi

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss