Bröstrekonstruktion

Vid operation för bröstcancer planeras oftast en bröstrekonstruktion in. Det innebär att ett bröst återskapas med en eller flera operationer. Många kvinnor som genomgår en bröstcanceroperation erbjuds en bröstrekonstruktion – men det är långt ifrån alla som väljer att göra en.

Olika tekniker kan användas vid operation för bröstcancer. Om endast en bit av bröstet ska opereras bort kan det vara aktuellt att, med så kallade onkoplastikmetoder, omforma bröstet så att det ser så naturligt ut som möjligt.

Direktrekonstruktion och senrekonstruktion

Om man ska operera bort hela bröstet (så kallad mastektomi) kan det i stället vara aktuellt att rekonstruera, det vill säga återskapa hela bröstet igen. Bröstet kan rekonstrueras antingen under samma operation som bröstet opereras bort – direktrekonstruktion – eller vid en separat operation senare – senrekonstruktion. Förutsättningarna att göra rekonstruktionen under samma operation som bröstet opereras bort bör du diskutera med din läkare då det skiljer sig från fall till fall.

Olika förutsättningar kräver olika sorters rekonstruktion

Bröstrekonstruktion kan ske på flera olika sätt. Bröstet kan återskapas med kroppsegen vävnad, med implantat eller en kombination av dessa. Din rekonstruktionsläkare kan informera dig ingående om för- och nackdelar med olika metoder, och ni kan tillsammans ta ställning till vad som skulle passa bäst för just dig – utifrån typ av cancer, ditt allmänna hälsotillstånd, din kroppskonstitution, planerad eller tidigare erhållen annan behandling (till exempel strålning) samt dina egna önskemål.

Justerande operation

Det är bra att veta att en bröstrekonstruktion många gånger kan behöva någon form av justerande operation för att uppnå slutresultat. Ibland innebär det att även det friska bröstet opereras för bättre symmetri. Det är väldigt sällan som det rekonstruerade bröstet ser precis ut som det bortopererade bröstet, men målet är att det ska finnas en rimlig symmetri mellan brösten. Slutresultatet kan dock vara svårt att förutspå på grund av bland annat olika vävnadsförutsättningar och grad av ärrbildning. Strålning ger många gånger en högre grad av ärrbildning.

Stort tack till Maria Rydevik Mani, docent och överläkare i plastikkirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, för granskning och komplettering av text.

Påverka och delta i din vård (Vårdguiden)

Det är viktigt att du sätter dig in i de olika alternativ som finns tillgängliga. Du har rätt att få information om de olika rekonstruktionsmetoderna och bör vara så delaktig som möjligt i beslutet om vilket sätt och metod som väljs. Det är inte säkert att du kan få den typ av rekonstruktion du vill, även om det är praktiskt och medicinskt möjligt. Regionerna har olika riktlinjer för vilka metoder de bekostar, och metoderna är olika dyra att genomföra.

Bröstcancerförbundet arbetar aktivt med alla frågor som rör bröstcancer även för att kvinnor ska få den typ av rekonstruktion som de föredrar och som fungerar bäst enligt vetenskapen.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss