Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Vad är bröstcancer

Bröstcancer är en elakartad (malign) tumör i bröstet. Det finns flera olika former av bröstcancer. En del växer långsamt, andra växer snabbt.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Varje år får cirka 7 600 kvinnor och 60 män diagnosen bröstcancer i Sverige. Mellan fem och tio procent av fallen beror på ärftlighet. Du kan inte själv ha orsakat sjukdomen, du har inte blivit smittad och du kan inte smitta andra.

Symptom

Det finns flera olika symptom som kan vara tecken på bröstcancer. Knöl i bröstet, knöl i armhålan, indragning av bröstvårta eller hud, hudrodnad och så kallad apelsinhud, allmän förstoring och ökad fasthet av bröstet, sår på huden över bröstet eller vårteksem.

Blir man bra igen?

Numera botas allt fler från bröstcancer. Det beror på att fler tumörer upptäcks tidigt och på nya och bättre behandlingsmöjligheter. Cancer är en individuell sjukdom och det som gäller för andra behöver inte gälla för dig. När du funderar över dina förutsättningar att bli botad, jämför dig inte med andra kvinnor som har bröstcancer. Din läkare ger dig information om just dina förutsättningar.

Statistik

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige. Det är cirka 7 600 kvinnor och cirka 60 män som varje år får diagnosen bröstcancer. Dödligheten i bröstcancer minskar och under perioden 2006 – 2016 minskade den med 10 procent bland kvinnor äldre än 30 år. Trots det är bröstcancer den cancerform som orsakar flest dödsfall bland kvinnor i Sverige. (Cancer i siffror, Folkhälsomyndigheten)

En av tio kvinnor riskerar att få bröstcancer före 75 års ålder. 2016 var medianåldern för insjuknande 66 år och under det året upptäcktes tumörer hos 7 558 kvinnor. 60 procent av tumörerna hos kvinnor upptäcks vid screening med mammografi.

Tioårsöverlevnaden är betydligt bättre idag än för fyrtio år sedan. Den relativa* tioårsöverlevnaden för kvinnor är 86 procent. Bröstcancer hos män är mycket ovanligt men har en något sämre prognos eftersom sjukdomen ofta upptäcks i ett senare skede, den relativa* tioårsöverlevnaden är 74 procent. År 2016 dog 1 391 kvinnor och 13 män i bröstcancer.

*Om den relativa 5-årsöverlevnaden för patienter med en viss typ av cancer är 50 procent
så innebär det att de har hälften så stor sannolikhet att leva i fem år eller mer efter diagnosen, som en jämförbar grupp människor avseende kön och ålder i befolkningen. (Folkhälsomyndigheten och Cancer i siffror)

Bröstcancer statistik i korthet 2016

Kvinnor

 • 7 558 kvinnor fick diagnosen bröstcancer
 • Antalet dödsfall i bröstcancer var 1 391
 • Medianåldern för insjuknandet var 66 år
 • En av tio kvinnor riskerar att få bröstcancer före 75 års ålder
 • 60 procent av tumörerna upptäcks vid screening med mammografi
 • Cirka 30 procent av alla cancerfall hos kvinnor är bröstcancer
 • I 5–10 procent av bröstcancerfallen är ärftlighet en dominerande orsak
 • Hos 2–5 procent är det mutationerna BRCA1 eller BRCA2 som orsakar bröstcancer

Män

 • 58 män fick diagnosen bröstcancer 2016
 • Antalet dödsfall i bröstcancer var 13
 • 0,2 procent av alla cancerfall hos män är bröstcancer

(Folkhälsomyndigheten och Cancer i siffror)

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss