Vad är bröstcancer

Bröstcancer är en elakartad tumör i bröstet. Det finns olika former av bröstcancer. En del växer långsamt, andra växer snabbt. Möjligheten att bli botad från bröstcancer har ökat de senaste årtiondena. Det svenska mammografiprogrammet har bidragit till tidig upptäckt och behandlingsmetoderna har blivit bättre.

Se, och dela gärna, Bröstcancerförbundets film om bröstcancer.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Varje år får omkring 8 000 kvinnor och 60 män i Sverige diagnosen bröstcancer. Sedan det svenska mammografiprogrammet infördes har prognosen för bröstcancer förbättrats avsevärt och många botas. I de flesta fall vet man inte vad som har orsakat sjukdomen men cirka tio procent av fallen beror på ärftlighet. Om du har ärftliga anlag kan du få gå på särskilda kontroller.

Du kan inte själv ha orsakat sjukdomen, du har inte blivit smittad och du kan inte smitta andra. Har man fått diagnosen bröstcancer har man en elakartad (malign) tumör. Det finns många olika former av bröstcancertumörer, en del växer snabbare och andra långsammare.

Hur upptäcks bröstcancer?
De allra flesta bröstcancerfall, 65 procent, upptäcks med hjälp av mammografi som gör det möjligt att upptäcka små tumörer innan man kan känna dem med sina fingrar. Alla kvinnor i Sverige mellan 40–74 år erbjuds mammografiundersökning med cirka två års mellanrum. För att upptäcka eventuella tumörer mellan mammografierna bör du själv undersöka dina bröst regelbundet. Här finns instruktioner om hur du ska göra.

Symptom
Det finns flera olika symptom som kan vara tecken på bröstcancer. Knöl i bröstet, knöl i armhålan, indragning av bröstvårta eller hud, hudrodnad och så kallad apelsinhud, allmän förstoring och ökad fasthet av bröstet, sår på huden över bröstet eller vårteksem.

Blir man bra igen?
Numera botas allt fler från bröstcancer. Det beror på att fler tumörer upptäcks tidigt och på nya och bättre behandlingsmöjligheter. Cancer är en individuell sjukdom och det som gäller för andra behöver inte gälla för dig. När du funderar över dina förutsättningar att bli botad, jämför dig inte med andra kvinnor som har bröstcancer. Din läkare ger dig information om just dina förutsättningar.

Statistik
Cirka 8 000 kvinnor och 60 män får diagnosen bröstcancer varje år. En av tio kvinnor riskerar att få bröstcancer före 75 års ålder. Medianåldern för insjuknande är drygt 64 år. Statistiken visar att färre än 5 procent är under 40 år då de får sin diagnos. 65 procent av tumörerna hos kvinnor upptäcks vid screening med mammografi.

Prognosen för bröstcancer blir allt bättre. Mellan 2006 och 2020 minskade dödligheten med 19 procent för kvinnor som är äldre än 30 år. Den relativa femårsöverlevnaden för kvinnor som haft bröstcancer var 92 procent år 2016, den relativa tioårsöverlevnaden var samma år 86 procent. Bröstcancer är, efter lungcancer, den cancerform som orsakar flest dödsfall bland kvinnor i Sverige.

Bröstcancer hos män är mycket ovanligt men har en något sämre prognos eftersom sjukdomen ofta upptäcks i ett senare skede, den relativa tioårsöverlevnaden var 74 procent år 2016.

(Siffror hämtade från Folkhälsomyndigheten, Cancer i siffror och Socialstyrelsen)

Bröstcancer i siffror

Kvinnor

  • 7570 kvinnor fick bröstcancer 2020.
  • Antal fall av dödlighet per 100 000 bröstcancerfall var 24 stycken år 2020.
  • Cirka 30 procent av alla cancerfall hos kvinnor är bröstcancer
  • Medianåldern för insjuknande i bröstcancer är drygt 65 år
  • En av tio kvinnor riskerar att få bröstcancer före 75 års ålder
  • 65 procent av tumörerna upptäcks med hjälp av mammografi
  • I cirka 10 procent av bröstcancerfallen är ärftlighet en dominerande orsak
  • Hos mellan 2 och 5 procent är det mutationerna BRCA1 eller BRCA2 som orsakar bröstcancer

(Siffror hämtade från Folkhälsomyndigheten, Cancer i siffror och Socialstyrelsen)

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss