Testamentesgåva

Genom att inkludera Bröstcancerförbundet i ditt testamente är du med och bekämpar bröstcancer även i framtiden.

Beate har vitt hår och har sin svarta katt i knät.

För 40 år sedan överlevde bara varannan bröstcancerpatient. Mycket har hänt sedan dess och bröstcancerforskningen har gjort enorma framsteg. Idag lever nio av tio minst tio år efter sin bröstcancerdiagnos. Men det räcker inte. Vår vision är att ingen ska drabbas. Med en testamentesgåva bidrar du i arbetet med att bekämpa bröstcancer i framtiden. Testamentesgåvor är direkt öronmärkta till bröstcancerforskning, om inget annat specifikt ändamål är angivet.

Att tänka på

Ett testamente behöver uppfylla vissa krav för att vara giltigt. Här följer en checklista om vad du ska tänka på när du upprättar ditt testamente. Genom vår branschorganisation Giva Sverige kan vi erbjuda rabatterad juridisk rådgivning. Läs mer om det här

Underskrifter och vittnesmål
 • Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av dig och två samtidigt närvarande vittnen.
 • Vittnesmålen ska vara vid full psykisk hälsa.
 • Du får inte vara släkt med vittnena.
 • Vittnesmålen får inte heller stå med i testamentet.
 • Dina testamentsvittnen behöver inte se innehållet i testamentet. Med sina vittnesmål bekräftar de din namnteckning och intygar att du är vid full psykisk hälsa.
Registrering och förvaring
 • Du behöver inte registrera ditt testamente någonstans.
 • Förvara det på en plats där det säkert hittas, till exempel i ett hemarkiv där du har övriga viktiga papper.
 • Ge gärna en kopia av testamentet till några personer som du litar på.
 • Du kan också köpa tjänsten Testamentesförvaring. Då förvaras det i ett bombsäkert bergrum och den som får hand om ditt dödsbo får reda på att det finns ett testamente via den tjänsten.
 • Du ska aldrig skicka originalet någonstans (utom till Testamentesförvaring).
Skriva om testamente
 • Du kan när som helst skriva om ditt testamente, eller skriva ett så kallat tilläggstestamente. Det är alltid den senast giltiga versionen av ditt testamente som gäller.

Genom vår branschorganisation Giva Sverige kan vi erbjuda rabatterad juridisk rådgivning. Läs mer om det här

Om du väljer att ge en gåva till kampen mot bröstcancer blir vi glada om du meddelar oss så att vi får möjlighet att tacka dig.

Har du frågor om testamenten som tillfaller Bröstcancerförbundet, kontakta vår ekonomichef, Mari Gahm på mari.gahm@brostcancerforbundet.se

Så här använder vi din gåva

Så här använder vi din gåva

Tillsammans bekämpar vi bröstcancer
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss