Om oss

Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer. För att nå visionen om att ingen ska drabbas av bröstcancer, finansierar vi bröstcancerforskning, erbjuder stöd och rehabilitering till drabbade och bedriver påverkansarbete i bröstcancerfrågor. Vi är nära 11 500 medlemmar och 33 bröstcancerföreningar runt om i hela landet.

Med idén om gemenskap från start

Vår verksamhet är sprungen ur idén om att bröstcancerdrabbade har behov av att dela erfarenheter med andra som har gått igenom samma sak. 1978 samlade docent Karin Gyllensköld en grupp bröstcanceropererade kvinnor för att testa idén om ett forum. Succén var ett faktum och grunden till vår verksamhet var lagd. 1982 grundades Bröstcancerförbundet för att samordna och stödja de lokala bröstcancerföreningarnas arbete. Vårt arbete utgår från samverkan och gemenskap. Tillsammans bildar vi en stark röst med stor möjlighet att påverka och skapa en bättre livssituation för bröstcancerdrabbade och deras närstående.

HM Drottning Silvia är Bröstcancerförbundets beskyddare.

Ingen ska drabbas av bröstcancer.

Bröstcancerförbundets VISION

Alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård.

Bröstcancerförbundets MISSION

Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer.

Bröstcancerförbundets MEDLEMSLÖFTE
Stöd kampen mot bröstcancer

Stöd kampen mot bröstcancer

INTERNATIONELLT ARBETE

Bröstcancerförbundet deltar i ett nordiskt samarbete med systerorganisationer i Danmark, Norge, Finland, Island och Färöarna. Samarbetet består av informationsutbyte och nordiska konferenser vartannat år.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss