Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Om oss

Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer, och som stödjer både forskning och medlemmar. För att nå vår vision om att ingen ska drabbas av bröstcancer, finansierar vi forskning, sprider kunskap kring prevention och driver opinionsbildning i bröstcancerfrågor. Vi har nära 11 000 medlemmar och 32 bröstcancerföreningar runt om i landet.

Marit och SusanneMarit Jenset, generalsekreterare & Susanne Dieroff Hay, ordförande

Bröstcancerförbundet, som bildades 1982 med säte i Stockholm, är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell patientorganisation. Bröstcancerförbundet arbetar, på både nationell och internationell nivå, mot bästa möjliga förutsättningar för bröstcancerdrabbade och deras närstående.

Till Bröstcancerförbundet är lokala bröstcancerföreningar anslutna. Dessa arbetar lokalt/länsövergripande och är de som huvudsakligen möter personer med en bröstcancerdiagnos och deras närstående.

Genom Bröstcancerförbundet samarbetar och stödjer bröstcancerföreningarna varandra för att övergripande frågor ska få genomslag. Utgångspunkten är att arbeta tillsammans för att uppnå den gemensamma visionen, missionen och medlemslöftet.

HM Drottning Silvia är Bröstcancerförbundet beskyddare.

Bröstcancerförbundets syfte och ändamål

Bröstcancerförbundets uppgift är att samordna bröstcancerföreningarnas insatser genom att verka för:

 • tidig upptäckt
 • bästa, vid varje tidpunkt, kända behandling och terapi
 • allas rätt till rehabilitering
 • god palliativ vård i rätt tid
 • psykosocialt stöd till drabbad och närstående
 • preventiva åtgärder
 • internationell samverkan

Ytterligare uppgifter inom organisationens ändamål är att driva frågor och genomföra:

 • opinionsbildning
 • informationsinsatser
 • utbildning
 • insamlingsverksamhet
 • anslag och bidrag till forskning, utveckling och stöd

Bröstcancerförbundets organisationsnummer är 802010-4264.

In English Bröstcancerförbundet is called "Swedish Breast Cancer Association".

Ingen ska drabbas av bröstcancer.

Bröstcancerförbundets VISION

Alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård.

Bröstcancerförbundets MISSION

Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer.

Bröstcancerförbundets MEDLEMSLÖFTE
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss