Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.
Läs mer
Jag förstår

Om oss

Bröstcancerförbundet är Sveriges enda intresseorganisation som fokuserar enbart på bröstcancer, och som stödjer både forskning och medlemmar. För att nå vår vision om att ingen ska drabbas av bröstcancer, finansierar vi forskning, sprider kunskap kring prevention och driver opinionsbildning i bröstcancerfrågor. Vi har nära 11 000 medlemmar och 32 bröstcancerföreningar runt om i landet.

Marit och SusanneMarit Jenset, generalsekreterare & Susanne Dieroff Hay, ordförande

Bröstcancerförbundet är en riksomfattande, ideell patient- och intresseorganisation som arbetar tillsammans med anslutna lokala bröstcancerföreningar. Bröstcancerförbundet verkar nationellt och bröstcancerföreningarnas verksamhet utövas lokalt och regionalt.

Bröstcancerförbundets vision, mission och medlemslöfte:
Vision: Ingen ska drabbas av bröstcancer.
Mission: Alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård. Medlemslöfte: Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer.

Genom Bröstcancerförbundet samarbetar och stödjer bröstcancerföreningarna varandra för att övergripande gemensamma frågor ska få genomslag. Utgångspunkten är att tillsammans arbeta för att uppnå den gemensamma visionen.

Bröstcancerförbundet och dess medlemsföreningar är partipolitiskt och religiöst obundna.

Bröstcancerförbundets och dess medlemsföreningars arbete ska präglas av en demokratisk och humanistisk människosyn grundad i uppfattningen om alla människors lika värde.

HM Drottning Silvia är Bröstcancerförbundet beskyddare.

Bröstcancerförbundets ändamål

Bröstcancerförbundet och dess medlemsföreningar har som ändamål att arbeta för en god brösthälsa och bästa möjliga förutsättningar för bröstcancerdrabbade och deras närstående.

Bröstcancerförbundet ska stödja bröstcancerföreningarnas verksamhet och bidra till samarbete och en positiv utveckling i föreningarna.

Bröstcancerförbundets uppgift är att bedriva verksamhet för att uppnå den gemensamma visionen, missionen och medlemslöftet bland annat genom att

  • bidra till ökad kunskap om bröstcancer och brösthälsa
  • främja åtgärder för att stärka patientperspektivet
  • genom opinionsbildning verka för prevention, tidig upptäckt, bästa kända behandling samt jämlik

vård

  • främja forskning och utveckling
  • arbeta för preventiva åtgärder, förbättrade sociala och medicinska insatser samt förbättrad

möjlighet till rehabilitering

  • bidra till utbildningsinsatser
  • bedriva insamling för ekonomiska bidrag till forskning, stödinsatser och verksamhet
  • förbundets insamlingsverksamhet sker både i Bröstcancerförbundets namn och i det

varumärkesregistrerade namnet Bröstcancerfonden

  • bidra till internationell samverkan

Bröstcancerförbundets organisationsnummer är 802010-4264.

In English Bröstcancerförbundet is called "Swedish Breast Cancer Association".

Ingen ska drabbas av bröstcancer.

Bröstcancerförbundets VISION

Alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård.

Bröstcancerförbundets MISSION

Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer.

Bröstcancerförbundets MEDLEMSLÖFTE
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss