Behandling

Det finns många olika behandlingar mot bröstcancer och det är vanligt att man kombinerar flera olika behandlingsmetoder. Behandlingen bör starta så snart som möjligt efter diagnos. Vilka behandlingar som väljs beror på vilken form av bröstcancer det är och i vilket stadium den upptäcks.

Nationellt vårdprogram med individuell vårdplan
För att alla som insjuknar i bröstcancer ska få en så bra, snabb och modern behandling som möjligt finns det ett nationellt vårdprogram som gäller i hela Sverige. Det innebär bland annat att alla som insjuknar i bröstcancer diskuteras på en multidisciplinär konferens där specialister med olika kompetens möts och går igenom varje enskild patient. Målet för konferensen är bland annat att ta fram en så bra individanpassad vårdplan som möjligt för patienten. Ladda ner Nationellt vårdprogram här.

Alla som får bröstcancer erbjuds en kontaktsjuksköterska som informerar och bidrar till delaktighet.

Kontaktsjuksköterskan som är med på konferensen har ett speciellt ansvar för att behandlingen genomförs på det sätt som står i vårdplanen.

För att kunna ta fram en individuell vårdplan och rekommendera bästa möjliga behandling behöver man veta så mycket som möjligt om tumören. Det är ett avancerat arbete som tar tid. En del provsvar tar lång tid att få fram och svaret på till exempel biopsin kan ibland innebära att behandlingsplanen behöver ändras.

Individuell sjukdom

Cancer är en individuell sjukdom och det som gäller för andra behöver inte gälla för dig. Om du har frågor eller funderingar kring din behandling eller vårdplan, så jämför dig inte med andra. Fråga istället din läkare eller kontaktsjuksköterska som har kunskap om din diagnos och känner till dina behov och förutsättningar.

Om kliniska studier

Som bröstcancerpatient kan det hända att du blir tillfrågad om att delta i en klinisk studie. Det kan vara ett sätt att få tillgång till nya behandlingar. Du väljer själv om du vill vara med eller inte. Väljer du att inte vara med, kommer du självklart ändå att få god medicinsk vård. Tala med din läkare om du känner dig osäker. Läs här om dina rättigheter i kliniska studier.

Medlemmarnas bästa tips för att må så bra som möjligt under behandling

Medlemmarnas bästa tips för att må så bra som möjligt under behandling

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss