Policies och styrdokument

Giva Sverige är en branschförening som arbetar för tryggt givande och där Bröstcancerförbundet är en av de ca 160 medlemmarna. Giva Sverige har antagit en kvalitetskod för att öka öppenheten och öka förtroendet för insamlingsbranschen. Koden består av riktlinjer inom en rad olika områden som styrning, kontroll och insamling. Koden är principbaserad, vilket betyder att avvikelser från kodens riktlinjer kan förklaras.

Vita pärmar som ligger i en hög.

Här kan du läsa mer om Bröstcancerförbundets policies och riktlinjer för insamling, placering av kapital och uppförandekod. Här hittar du också våra stadgar.

Effektrapporter

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss