Bröstcancerförbundet välkomnar Min vårdplan bröstcancer

"Som patient vill jag ha korrekt, lättillgänglig och uppdaterad information om min diagnos. Jag som patient är unik, så jag vill att den information jag får gäller just precis mig själv och jag vill vara med och bestämma vilken information som jag önskar ha. Min förhoppning är att Min vårdplan snarast ska implementeras på sjukhusen och komma alla patienter till godo", säger förbundsordförande Susanne Dieroff Hay. Min vårdplan är patientens dokument och tanken är att den ska följa med under hela vårdprocessen – som ett stöd till patienter och närstående, för att öka delaktigheten och tryggheten.

Publicerad 1 december 2020

Susanne 800x400px.jpg

Nu har RCC lanserat Min vårdplan bröstcancer som den allra första diagnosspecifika nationella versionen av Min vårdplan. Det nationellt enhetliga innehållet finns nu på cancercentrum.se för de som vill erbjuda patienterna Min vårdplan bröstcancer på papper. Den digitala versionen lanseras på 1177 Vårdguiden fredagen den 4 december.

Läs mer om Min vårdplan bröstcancer

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss