De riskerade att tyna bort – nu sjuder Bröstcancerföreningen Kalmar län av energi

Victoria Vestman är ordförande i Bröstcancerföreningen Kalmar län. Hon berättar om hur hon tillsammans med den nya styrelsen fick föreningen på fötter igen efter en utmanande tid.

Publicerad 31 januari 2024

Victoria Vestman med styrelsen vill inkludera fler i Kalmar läns bröstcancerförening.

Föreningen riskerade att dö ut

Liksom för många andra föreningar var pandemiåren tuffa för oss. Vi kunde inte träffas som vi ville, och efteråt var det bara tre personer kvar i styrelsen. Vi hade också andra problem, som att hitta aktiviteter som även lockar yngre. Det såg alltså ganska mörkt ut. När vår dåvarande ordförande, en riktig eldsjäl, berättade att hon skulle sluta kände jag att jag måste göra vad jag kan för att föreningen inte skulle dö ut helt.

"Vi hittade underbara människor som delade våra tankar".

Ny styrelse

Innan dåvarande ordförande slutade kunde vi tillsammans vända situationen. Vi hittade underbara människor som delade våra tankar, och i mars i år blev vi en stor styrelse – åtta personer! Av dem är sex stycken nya. Själv klev jag in som ordförande.

Gemensamt har vi bestämt att vi ska bredda våra aktiviteter och förlägga dem till kvällstid. Vi ska inte bara finnas till för personer när de är sjukskrivna, utan också efteråt. Vi vill dessutom ta ett omtag om de anhöriga, och då måste vi förhålla oss till partners som jobbar och barn som går i skolan.

Bli medlem i din lokalförening

Bli medlem i din lokalförening

Tillsammans kan vi påverka bröstcancervården och bekämpa bröstcancer!

Engagerar medlemmarna

Aktiviteterna har kommit i gång bra. I våras var vi på yogakurs, och vi har precis haft ett retreat med Cancerrehab Öland, vilket var väldigt uppskattat. Till hösten väntar en mindfulnesskurs. Vi planerar också att vara på SFI här i Kalmar, för att prata med utlandsfödda kvinnor om vikten av att gå på sin mammografi när man blir kallad. Vi är faktiskt en förening för alla.

Om jag ska ge något råd till andra föreningar som har det trögt är det att försöka få till en stark styrelse där alla strävar mot samma mål. Det betyder inte att styrelsen ska göra allting, utan snarare att den ska engagera medlemmarna och se till att de blir sedda. I Kalmar är vi 350 personer i föreningen – det finns så klart massor av kompetens och idéer bland dem.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss