Alexandra Uusimäki är årets eldsjäl (hälsa)

Sveriges Bröstcancerföreningar har ett medlemslöfte som lyder: ”Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer”. Alexandra Uusimäki, ordförande för Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg bidrar i allra högsta grad till att se till att det löftet efterlevs.

Publicerad 15 april 2024

Alexandra Uusimäki
Alexandra Uusimäki är ordförande för Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg och är 2024 års pristagare av Folkspels Årets eldsjäl inom kategori hälsa. Foto: Bildbyrån.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i Sverige där drygt 9000 drabbas om året. Möjligheterna att bli botad har ökat de senaste årtiondena. Idag överlever 9 av 10 sin bröstcancer. Mycket beroende på att fler fall upptäcks i tid och att forskningen går framåt. Också tack vare eldsjälar som Alexandra, som med ett outtröttligt engagemang sett till att informera tusentals personer om hur man själv undersöker sina bröst. Hennes engagemang innebär dessutom att hålla sig ajour med nya behandlingar, att följa forskning internationellt, att som ingående i styrgruppen på Sahlgrenska – det sjukhus i Sverige som är certifierat på Europanivå gällande bröstcancer – påverka riktlinjer och beslut.

"Min viktigaste roll är väl att se det stora perspektivet, att knyta ihop vår verksamhet via kontakt med vården, genom att informera beslutfattare, politiker, att bearbeta företag som vill vara med och stödja oss. Om inte i likvida medel exempelvis genom att upplåta konferensutrymmen eller gymkort".

Alexandra Uusimäki

Till sommaren är det tio år sedan Alexandra drabbades av bröstcancer. I dag är hon cancerfri och verkar för att hjälpa andra som drabbas. Inte minst i sin ideella roll som ordförande i Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg, vilken startade redan 1979 som en av de första lokala bröstcancerföreningarna i landet. Genom events och kommunikationsinsatser har medlemsantalet ökat med 17 procent på knappt två år och sedan Alexandra tog över som ordförande. I dag uppgår medlemsantalet till 720.

Alexandra beskrivs som en individ som aldrig ger sig i kampen mot den tuffaste av sjukdomar och som inte tvekar i rollen som patientföreträdare i Bröstcentrum Väst att strida utifrån ett patientperspektiv. Då hon själv drabbades märkte hon det svårt i att förstå och ta in allt på egen hand. Nu brinner hon för att hjälpa andra som drabbats av den dödliga sjukdomen. Hon sprider dessutom kunskaper som kan leda till att fler upptäcker sjukdomen i tid, vilket räddar liv.

Alexandra tilldelades priset årets eldsjäl inom kategori hälsa på Folkspels Årets eldsjälsgala på Cirkus i Stockholm torsdagen den 11:e april. Utöver äran får Alexandra Uusimäki som finalist ett personligt stipendium på 10 000 kronor, ytterligare 15 000 kronor i personligt stipendium för vinsten samt 50 000 kronor till ett specifikt projekt.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss