Allt fler bryter tabu om lust och bröstcancer

Att gå vidare med sitt liv att känna lust, glädje och vilja ha sex igen efter en bröstcancerbehandling är inte alltid enkelt. För många är ämnet tabubelagt, men nu hörs allt fler prata om lust och bröstcancer. Bröstcancerföreningen i Uppsala är en av dem.

10 december

uppdaterad 22 januari

pablo-heimplatz-257552.jpg

I ett inslag på SVT Nyheter berättar bröstcancerföreningens ordförande Lisa Thörn om hur viktigt det är att börja bryta det tabu som finns om bristande lust efter bröstcancerbehandling. Detta eftersom forskning visar att sexuella biverkningar minskar betydligt när man informerar och ger råd kring hur besvären kan lindras. Klicka här för att se inslaget

Lisa Thörn.JPGLisa Thörn, Bröstcancerföreningen Uppsala berättar om lust och bröstcancer för SVT

Förra året tog Bröstcancerförbundet fram en skrift om lust och Bröstcancer tillsammans med gynekologen och författaren Boel Bahr. Syftet med skriften är dels att hjälpa patienterna, dels att underlätta för behandlande läkare att samtala om kvinnans eventuella sexuella biverkningar.

– Sexualitet är en del av folkhälsa. Det borde vara en mänsklig rättighet att hitta den form av sin sexualitet som man kan ha glädje av under olika skeden av livet, sade hon då.

Ta hand om din lustTa hand om din lust av Boel Bahr

Vanliga biverkningar

Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer hos kvinnor i Sverige. Varje timme får en kvinna sin bröstcancerdiagnos. Bröstcancer drabbar främst kvinnor i 40-årsåldern och uppåt men blir allt vanligare och smyger sig ner i åldrarna.

Nästan 70 % av alla kvinnor med bröstcancer får antihormonell behandling, och över 60 % av dem får sexuella besvär. Hos nära hälften kvarstår besvären efter avslutad behandling – en behandling som pågår mellan 5 och 10 år.Torra slemhinnor och samlagssmärtor, och därmed minskad lust, är vanliga biverkningar i samband med en bröstcancerbehandling. Generellt får patienter för lite information om detta – något som skulle minska besvären.

Hör gynekolog Boel Bahr själv berätta om lust och bröstcancer.

Vill du ta del av skriften "Ta hand om din lust" Ta hand om din lust – en liten skrift av största vikt

Läs mer om satsningen i Uppsala

Vill du ha kontakt med din bröstcancerförening? Klicka här:

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss