Årets Bröstsjuksköterska 2018 vågar fråga och inger hopp

Utmärkelsen Årets Bröstsjuksköterska tilldelas Eva Hamberg, bröstsjuksköterska vid Bröstcentrum på Karolinska sjukhuset. Eva har förmågan att möta varje bröstcancerpatient där hon befinner sig i sin bearbetningsprocess. ”Lika viktigt som den medicinska behandlingen” säger hon själv. Utmärkelsen delas ut av Bröstcancerförbundet i närvaro av representanter från Sveriges samtliga 33 bröstcancerföreningar.

Publicerad 9 november 2018

Arets_Brostsjukskoterska2018.jpg
Utmärkelsen Årets Bröstsjuksköterska tilldelas Eva Hamberg, bröstsjuksköterska vid Bröstcentrum på Karolinska sjukhuset. Här med ordförande Susanne Dieroff Hay. Fotograf: Bosse Johansson

Eva Hamberg har ägnat en stor del av sitt yrkesliv till arbete med cancerpatienter. Genom sina 24 år som verksam inom vården, bland annat på hospice och med avancerad sjukvård i hemmet, har Eva en tydlig bild av vad hon som bröstsjuksköterska kan bidra med.

– Jag försöker att läsa av var i den känslomässiga processen patienten befinner sig för att kunna ge trygghet och rätt information. Det kan handla om att våga fråga om svåra saker, kunna stilla oro, och att kunna ge hopp. Hoppet är det sista som överger en människa och det finns alltid något att hoppas på, både i det stora och i det lilla, som jag som sjuksköterska kan fånga upp och stärka hos patienten, säger Eva Hamberg.

Bröstsjuksköterskorna följer bröstcancerpatienter under hela behandlingsperioden, håller samman behandlingsplanen och är en viktig pusselbit under sjukdomstiden. I nära dialog med patienter och läkare fångar bröstsjuksköterskorna upp patienter som mår dåligt, eller har andra behov som behöver tillgodoses. Eva Hamberg upplever att de psykosociala aspekterna är lika viktiga som den medicinska behandlingen i bröstcancervården.

– Ibland kan patienten känna oro och ha frågor som de inte vill eller hinner ställa till läkaren. Det kan handla om helt andra saker än den medicinska behandlingen; om hur det ska gå för barnen, partnern eller nära vänner när patienten själv inte kan vara med. Att hantera denna typ av oro är en lika viktig del av god omvårdnad som den medicinska delen, säger Eva Hamberg.

Eva Hamberg är specialistsjuksköterska inom onkologisk omvårdnad och har även en tjänst som biträdande universitetssjuksköterska på Karolinska sjukhuset inom vilken hon tillsammans med andra involverade ser till att omvårdnaden som bedrivs utvärderas och förbättras.

– Vi håller just nu på med en enkät för att ta reda på hur bröstcancerpatienter upplever bröstcancervården, eventuella biverkningar av behandlingen men även om deras kroppsuppfattning förändras efter avslutad behandling, säger Eva Hamberg.

Pristagaren utses av Bröstcancerförbundet, och motiveringen bakom valet av Eva Hamberg som 2018 års Bröstsjuksköterska lyder:

Eva visar stor empati och har förmåga att känna igen hur en patient mår. Genom hennes närvaro i vårdprocessen underlättas vardagen och behandlingarna för såväl patienter med primär som med spridd bröstcancer. Genom att Eva Hamberg ständigt uppdaterar och sprider sina kunskaper och sin kompetens förbättras förutsättningarna för såväl patienter som patientråd och bröstcancerföreningen. Eva Hamberg är en mycket värdig vinnare av Årets Bröstsjuksköterska!”

– Bröstsjuksköterskorna är otroligt viktiga för den enskilde patienten. Att vi har det här priset är en ödmjuk möjlighet att låta patienterna visa sin uppskattning för det arbete som bröstsjuksköterskorna oftast utför i det tysta, säger Susanne Dieroff Hay ordförande i Bröstcancerförbundet.

Bakom priset för Årets Bröstsjuksköterska står Bröstcancerförbundet och Novartis.

Samtidigt som ceremonin för Årets Bröstsjuksköterska delades Bröstcancerförbundets Utmärkelse ut

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss