Jeanette Bäcklund är Årets Bröstsjuksköterska

Jeanette Bäcklund, Kirurgcentrum, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå tilldelas utmärkelsen Årets Bröstsjuksköterska 2021. Priset delades ut tillsammans med Bröstcancerförbundets 32 bröstcancerföreningar på den årliga ordförandestämman den 20 november.

Publicerad 20 november 2021

uppdaterad 29 mars 2022

arets_brostsjukskoterska_2021_800x400.png
Jeanette Bäcklund blev Årets Bröstsjuksköterska 2021.
Motivering:

”Med bred kunskap i kombination med stor värme och empati är Jeanette Bäcklund en ovärderlig trygghet och fast punkt för sina patienter och deras anhöriga. Hon skapar lugn och bygger tillit i allt från det omtumlande beskedet till att vara ett stort stöd under, och även efter, behandlingen.

Jeanette är inte bara en ovärderlig resurs för sina patienter utan också en viktig kraft i arbetet för en bättre bröstcancervård. Kirurgcentrum vid Norrlands universitetssjukhus var med Jeanette i spetsen en av de första enheterna i landet som införde nationella Min vårdplan för patienter med bröstcancer. Där ett extra fokus varit att tillgängliggöra den digitala versionen av Min Vårdplan till patienterna. Jeanette Bäcklund är en mycket värdig mottagare av Årets Bröstsjuksköterska 2021.”

Det här är det finaste priset jag som bröstsjuksköterska kan få och jag är otroligt hedrad över att mina patienter nominerat mig

Jeanette Bäcklund
Skapar lugn och trygghet

I sin roll som bröstsjuksköterska är Jeanette Bäcklund inte bara en ovärderlig resurs för sina patienter utan också en viktig kraft i arbetet för en bättre bröstcancervård. Genom att utgöra en fast punkt för sina patienter och deras anhöriga skapar hon lugn och trygghet från det omtumlande sjukdomsbeskedet, genom hela vårdprocessen.

Jeanette Bäcklund har jobbat som bröstsjuksköterska på Norrlands Universitetssjukhus sedan 2008. Hit kommer bröstcancerpatienter för diagnos och behandling från nästan hela Västerbotten. Jeanette Bäcklund träffar patienterna första gången i samband med att de fått beskedet om bröstcancer och följer dem sedan genom hela processen, även vid uppföljningskontrollerna efter det att behandlingen är avslutad.

Bröstsjuksköterskorna är otroligt viktiga för att stötta och informera patienter genom förloppet av en bröstcancerdiagnos, men också för att driva utvecklingen mot en mer patientcentrerad och digitaliserad vård. säger Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet.

Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet
Representerar norra regionen i arbetsgrupp för nationell vårdplan

Utöver sitt dagliga arbete som bröstsjuksköterska sitter Jeanette Bäcklund också med i arbetsgruppen för nationell vårdplan där hon representerar norra regionen. På uppdrag från Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) har gruppen tagit fram material till Min vårdplan som är den, individuella vårdplan som Sveriges alla bröstcancerpatienter ska ha tillgång till sedan februari i år.

Läs om tidigare års pristagare

Läs om tidigare års pristagare

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss