Bröstcancer-Sveriges finaste utmärkelse till uthålliga och hängivna Lundaforskare

Mårten Fernö och Åke Borg, båda bröstcancerforskare vid Lunds universitet, tilldelas Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2019. I över fyra decennier har de två utvecklat metoder för att särskilja de patienter som behöver all typ av behandling efter en operation, och dem för vilka detta bara är en onödig påfrestning – de blir friska från sin cancer ändå. Nu uppmärksammas de båda av Bröstcancerförbundet för sin mångåriga och hängivna forskning och sitt outtröttliga engagemang för patienterna i bröstcancervården. "Det känns väldigt hedrande och extra speciellt eftersom vi är biologer och inte läkare. Vi inser att inget kan rankas högre än att få ta emot uppskattning från patienternas egen organisation", säger Mårten Fernö.

FOTO Bosse Johansson

Publicerad 22 november 2019

uppdaterad 25 november 2019

Bröstcancerförbundets utmärkelse 2019_NYHET WEBB.jpg

Mårten Fernö och Åke Borg får Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2019, som delas ut i samarbete med AstraZeneca, för ”sin mångåriga och dedikerade forskning inom experimentell onkologi och patologi som betytt mycket för utvecklingen av den enskilda bröstcancerpatientens individanpassade behandling”. I motiveringen betonas också att de byggt broar mellan forskningsområden, alltid med bröstcancerpatientens bästa för ögonen.

– Att hitta rätt behandling till rätt patient blir bara viktigare ju mer kunskapen ökar och ju fler behandlingsmöjligheter som finns tillgängliga, säger Mårten Fernö. Vi behöver undvika både över- och underbehandling och här finns fortfarande mycket kvar att göra. Vi måste också förstå mer om varför patienter som får all tillgänglig behandling ändå kan drabbas av återfall.

Samtidigt behövs nya och effektiva läkemedel, menar han.

– Utvecklingen går framåt och det börjar komma hoppingivande rapporter när det gäller den svåraste formen, trippelnegativ bröstcancer. Vi hoppas på ytterligare stora genombrott inom bröstcancerområdet, av den typ som vi exempelvis sett med immunterapi mot malignt melanom.

De båda forskarna har hela sina yrkesliv arbetat sida vid sida, men också var för sig. När generna för ärftlig bröstcancer upptäcktes i början av 1990-talet var Åke Borg inte sen att kasta sig in i detta forskningsfält.

Plötsligt öppnade sig nya möjligheter att inte enbart ägna sig åt rådgivning utan faktiskt hitta genbärare med hög risk och därmed kunna förhindra canceruppkomst. Det var fantastiskt spännande.

Åke Borg, professor och bröstcancerforskare

Åke Borg leder fortfarande forskargruppen för familjär cancer i Lund men ägnar sig även åt tumörstudier för att hitta olika undergrupper av bröstcancer, så kallade subtyper, kunskap som utgör grunden för utvecklingen av skräddarsydda behandlingar. Han menar att de båda forskningsspåren, genetik och tumörbiologi, närmar sig varandra.

– Vi vet nu att nedärvda förändringar, mutationer, i de två viktigaste generna för ärftlig bröstcancer ger upphov till en speciell typ av tumörer och här är en ny och anpassad behandling på väg. Det är förstås väldigt glädjande.

Inom ramen för den sydsvenska forskningssatsningen SCAN-B har Åke Borgs forskargrupp under tio år gjort analyser på tumörvävnad från mer än 10 000 bröstcancerpatienter. Det här betecknas som en typ av kliniknära forskning som gagnar både patienter och samhället i stort.

– I brist på säkra markörer får vissa patienter cytostatika i onödan, med allt vad det innebär av biverkningar och en försenad återgång till yrkeslivet, medan andra patienter kan behöva mer eller annan typ av behandling. Här hoppas vi på ett konkret sätt kunna bidra till förbättringar. Det är dessa förhoppningar som gör att arbetet känns så meningsfullt.

Susanne Dieroff Hay, ordförande i Bröstcancerförbundet, tycker att det är viktigt att uppmärksamma eldsjälar som under lång tid outtröttligt kämpat för att förbättra bröstcancersjuka kvinnors situation.

Det är två mycket värdiga mottagare av Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2019. De har genom enträget arbete under hela yrkeslivet ökat kunskapen om olika brösttumörers egenskaper – allt för att utveckla så individualiserad behandling som möjligt.

Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet

För mer information:

  • Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet, 070–239 21 83.
  • Mårten Fernö och Åke Borg, mottagare av Bröstcancerförbundets Utmärkelse 2019, nås på 070-257 75 65 respektive 070-830 46 11.
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss