Bröstcancerförbundet i Almedalen: Hur säkerställer vi delaktighet och inflytande inom bröstcancervården?

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och står för 29 procent av alla cancerfall. En ny Novus-undersökning bland Bröstcancerförbundets medlemmar visar att över 30 procent aldrig har hört talats om att det finns en patientlag som syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Välkommen på seminarium där vår generalsekreterare Marit Jenset presenterar "Patienträtt – en rapport om delaktighet och inflytande i bröstcancervården".

Foto: Region Gotland

24 juni

invigning_almedalen2108_800x400.jpg
Foto: Region Gotland

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och står för 29 procent av alla cancerfall. En ny Novus-undersökning bland Bröstcancerförbundets medlemmar visar att över 30 procent aldrig har hört talats om att det finns en patientlag som syftar till att stärka och tydliggöra patientens ställning samt främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Sverige har höga ambitioner inom cancervården, just nu ser vi ett stort fokus på de allt för långa köerna, det är viktigt. Samtidigt måste politiken kunna hålla flera tankar i huvudet samtidigt, vi får inte glömma patientens rätt till information, delaktighet och inflytande. Den svenska patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015, nu över en mandatperiod senare visar Novus undersökning att kännedomen om lagen är alarmerande låg.

Välkommen på seminarium där Bröstcancerförbundets generalsekreterare Marit Jenset presenterar "Patienträtt – en rapport om delaktighet och inflytande i bröstcancervården". Rapporten är baserad på en undersökning där förbundets medlemmar fått komma till tals om sina erfarenheter av cancervården. Därefter följer en paneldiskussion med ledande politiker, landstingsledning och Bröstcancerförbundets ordförande samt representanter från näringslivet.

Panel:

  • Malin Sjölander, Regionråd Kalmar
  • Susanne Dieroff Hay, Ordförande, Bröstcancerförbundet
  • Hans Hägglund, Nationell cancersamordnare, SKL
  • Johan Järte, Medical Director, Lyfepond

Moderator: Jonas Edström, Roche

Tid: 2/7 kl 14:00-15:00

Plats: Specksrum 7

Anmälan sker via: https://roche.confetti.events/cancervrden

Seminariet arrangeras av Bröstcancerförbundet i samarbete med Roche.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss