Läkemedelsutredningen saknar patientperspektiv

Bröstcancerförbundet har skickat in ett remissyttrande på Läkemedelsutredningens slutbetänkande "Tydligare ansvar och regler för läkemedel" (SOU 2018:89). Många frågor lämnas obesvarade, den gedigna utredningen till trots. Bröstcancerförbundet – som har missionen att alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård – saknar bland annat patientperspektivet i utredningen.

FOTO Håkan Sjunnesson

Publicerad 14 maj 2019

Susanne o Marit_armar i kors_webbmått.jpg
Bröstcancerförbundets generalsekreterare, Marit Jenset och ordförande, Susanne Dieroff Hay

Bröstcancerförbundets generalsekreterare Marit Jenset och förbundsordförande Susanne Dieroff Hay, har skrivit under remissyttrandet till Socialdepartementet.

Tyvärr anser Bröstcancerförbundet att Läkemedelsutredningen inte ger de svar vi hade hoppats på för att förbättra dagens ohållbara situation med lång och ojämlik introduktion av nya läkemedel.

Marit Jenset, generalsekreterare Bröstcancerförbundet

Bröstcancerförbundet anser:

  • Att Läkemedelsutredningen har genomfört ett omfattande analysarbete och belyser viktiga, framtida utmaningar.
  • Att Läkemedelsutredningen inte ger svar på dagens ohållbara situation med lång och ojämlik introduktion av nya läkemedel.
  • Att patientperspektivet genomgående saknas i utredningen.
  • Att utredningens förslag inte leder till tydligare ansvarsfördelning och framför allt inte till att vården blir mer jämlik och patientcentrerad.
  • Att en rörlig kostnad för läkemedel kan komma att prioriteras mot fasta kostnader inom hälso- och sjukvården vilket kan få negativa konsekvenser.
  • Att utredningens förslag om statligt stöd för introduktion av nya läkemedel indikerar brist på tilltro till att regionerna kommer att prioritera investering i nya läkemedel i tillräckligt hög grad.
  • Att inrättande av Läkemedelsrådet ställer höga krav på hur regionerna utformar myndighetens uppdrag och arbetssätt, då en regional myndighet är en mycket ovanlig konstruktion.
  • Att utredningen visar att det finns ett stort behov av ett effektivt, transparent och jämlikt system för introduktion- och uppföljning av läkemedelsanvändning.

Läs remissyttrandet i sin helhet

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss