Bröstcancerförbundets riktlinjer för coronaviruset

Läs om Bröstcancerförbundets riktlinjer för covid-19. Här hittar du även direktlänkar till relevant information från Folkhälsomyndigheten, Regionala cancercentrum i samverkan och Krisinformation.se

Publicerad 31 mars 2020

uppdaterad 23 juni 2020

Coronavirus 2

Folkhälsomyndigheten har höjt risknivån för covid-19 till mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige. Alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, uppmanas att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Läget innebär att det är viktigt att var och en med symtom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller i arbetslivet, privatlivet och föreningslivet för att minska smittspridning.

Riskbedömningen är gjord utifrån den nuvarande situationen i Sverige och världen. För ytterligare information besök Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation.se På Krisinformation.se förmedlas samhällets samlade krisinformation. Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, men webbplatsen är gemensam för alla myndigheter i Sverige.

Bröstcancerförbundet och bröstcancerföreningarnas arbete och vision utgår från patienter och anhöriga. Vi möter kontinuerligt bröstcancerdrabbade och genomför aktiviteter i syfte att informera och bidra till en bättre livssituation för de som lever med bröstcancer.

Bröstcancerförbundet lutar sig mot Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridningen. Varje person måste vara uppmärksam på sin egen hälsa och ska inte utsätta sig själv eller andra för risk.

Bröstcancerförbundet försöker genomföra verksamheten så långt det är möjligt under rådande omständigheter. Bröstcancerförbundet kommer däremot inte att delta i, eller arrangera större möten eller sammankomster. Organisationen avstår samtliga resor, internationellt och nationellt och möten med många deltagare ska först och främst ske digitalt. Möten och träffar i mindre skala kan fortfarande genomföras, men ska där det är möjligt ersättas av digitala möten.

Frågor gällande egen behandling och möjliga risker i samband med coronaspridningen bör diskuteras med respektive patients behandlande läkare.

Allmänna riktlinjer
För att hålla virussjukdomar borta generellt rekommenderas:

  • Tvätta händerna ofta och noggrant. Peta dig inte i ansiktet.
  • Hosta och nys i armvecket.
  • Undvik kroppskontakt (exempelvis ta i hand eller kramas) när du hälsar på någon.
  • Är du sjuk eller har sjukdomssymtom stanna hemma och utsätt inte andra för smittorisk.

Bröstcancerförbundet följer utvecklingen noga och anpassar riktlinjer och förhållningssätt utifrån vad läget kräver. För generella frågor om viruset kontakta 113 13 eller 1177.

frisk-sjuk-isolerad-vad-galler.png

Viktig information från Regionala cancercentrum i samverkan

Här kan du läsa de tillfälligt ändrade rekommendationerna gällande behandling av bröstcancer under covid-19-pandemin.
Klicka här!
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss