Rädda fler liv med individanpassad screening

Var tionde kvinna har mycket täta bröst. Det medför att en bröstcancer kan vara svår att upptäcka med mammografi. Ska vi hitta fler tumörer i tid behöver kvinnor med täta bröst undersökas med andra metoder än enbart mammografi. Bröstcancerrapporten 2022 visar att det är dags att införa individanpassad screening.

Publicerad 29 september 2022

uppdaterad 5 oktober 2022

bc-rapport-webb

Ladda ner Bröstcancerrapporten 2022 här.

Bröstcancerscreening räddar liv. Men i dag vet vi att det finns tumörer som är svåra att upptäcka med mammografi. En av dessa riskgrupper är kvinnor med mycket täta, svårundersökta bröst.

Årets Bröstcancerrapport visar att åtta av tio kvinnor vill veta om de har täta bröst och hur deras risk för att utveckla bröstcancer ser ut. Samtidigt säger en majoritet av bröstradiologerna att de skulle vilja införa rutiner för att informera om täta bröst om de fick resurser.

Med individanpassning förbättrar vi möjligheten till tidig upptäckt och ökad överlevnad i bröstcancer.

Därför vill Bröstcancerförbundet att:

  • Socialstyrelsen rekommenderar individanpassad bröstcancerscreening, så att screening med relevanta metoder och intervaller kan erbjudas till alla kvinnor med svårundersökta bröst och hög risk för bröstcancer.
  • Regionerna får riktade anslag för att kunna erbjuda en individanpassad bröstcancerscreening.
  • Alla kvinnor som vill ska få information om sin brösttäthet efter mammografi.
"Cancern syntes inte på mammografin"

"Cancern syntes inte på mammografin"

Läs Anne-Lie Rydés berättelse
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss