Bröstsjuksköterskor prisas för empati och engagemang

Carina Andersson på kirurgmottagningen vid Falu lasarett och Hanna Rafstedt på Bröstcentrum vid Södersjukhuset tilldelas priset Årets bröstsjuksköterska 2020. "Bröstsjuksköterskorna är otroligt viktiga för att stötta och informera patienter genom förloppet av en bröstcancerdiagnos. Med Årets bröstsjuksköterska får patienterna möjlighet att visa uppskattning för detta viktiga arbete som ofta utförs i det tysta. I år väljer vi att belöna två personer. De har så fina personliga och utmärkande kvalitéer att båda förtjänar en plats i rampljuset", säger Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet.

FOTO Lars Dahlström respektive Jann Lipka

Publicerad 19 november 2020

uppdaterad 24 november 2020

Carina A o Hanna R_Årets bröstsjuksköterskor_Bröstcancerförbundet800x400px.jpg
FOTO Lars Dahlström respektive Jann Lipka

Carina Andersson och Hanna Rafstedt har båda lång erfarenhet som bröstsjuksköterskor vid bröstkirurgiska mottagningar. I tätt samarbete med kollegor från olika professioner fungerar de som spindeln i nätet för kvinnor som fått en bröstcancerdiagnos. De har nära kontakt med patienterna, upprättar vårdplaner och hjälper patienten igenom cancerbehandlingen.

Pristagarna utses av Bröstcancerförbundet i samarbete med Sveriges 33 bröstcancerföreningar.

Tryggheten för många

Som bröstsjuksköterska är Carina Andersson en oumbärlig kontakt för patienten. Förutom att svara på frågor kring vård och behandling står hon för psykosocial stöttning och utgör en länk till övriga vårdkontakter.

Carina Andersson tilldelas priset efter att ha blivit nominerad av medlemmar i Bröstcancerföreningen Dalarna.

Motiveringen lyder: Genom sitt stora kunnande och varma bemötande skapar Carina Andersson trygghet hos sina patienter. Hon utstrålar mänsklig värme och erbjuder alltid det där lilla extra till människor hon möter. Carina Andersson är en mycket värdig mottagare av priset Årets bröstsjuksköterska.

Det är ju fantastiskt fint och hedrande när medlemmarna i föreningen har nominerat en. Det känns jätteroligt. Man känner sig uppskattad och det synliggör arbetet som vi gör för patientgruppen och det har väldigt stor betydelse.

Carina Andersson

Driver digital utveckling

Utöver sina arbetsuppgifter som bröstsjuksköterska och enhetsledare på Bröstcentrum på SÖS är Hanna Rafstedt också med och driver digitala projekt för att utveckla verksamheten.

Hanna Rafstedt tilldelas priset efter att ha nominerats av Bröstcancerföreningen Amazona Stockholm.

Motiveringen lyder: Genom sitt stora engagemang i digitala projekt har Hanna Rafstedt gjort det lättare för patienter att få en överblick sina besök, behandlingar och rehab. Hennes empati och tydlighet minskar även oro hos patienter och anhöriga. Hanna Rafstedt är en mycket värdig mottagare av priset Årets bröstsjuksköterska.

Jag var med och införde den digitala versionen av Min vårdplan som infördes i början av 2019. Nu kan patienterna välja mellan att få sin vårdplan och all patientinformation skriftligt eller digitalt. Vi har också gått vidare i arbetet och håller på att ta fram en nationell version av Min vårdplan.

Hanna Rafstedt

Priset har delats ut årligen sedan 2007. Årets tillkännagivande sker i samband med Bröstcancerförbundets kongress den 21-22 november som i år genomförs i ett digitalt format. Bakom priset står Bröstcancerförbundet och Novartis

Läs om tidigare års pristagare

Läs om tidigare års pristagare

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss