Carina Jakobsson är Årets Bröstsjuksköterska

I år tilldelas Carina Jakobsson priset för sin kompetens och sina specialistkunskaper som bidrar till utvecklingen inom bröstcancervården och för sitt exceptionella engagemang för patienterna. Årets Bröstsjuksköterska nomineras av patienterna och utses av Bröstcancerförbundet.

Publicerad 26 november 2023

uppdaterad 30 november 2023

Carina Jakobsson_Foto Marie Hivid
Carina Jakobsson utses till Årets Bröstsjuksköterska 2023. Foto: Marie Hivid

- Det känns fantastiskt att få priset, det betyder mycket för mig! Att det är patienter som nominerat mig är den bästa bekräftelsen på att jag gör rätt och att mitt arbete uppskattas, säger specialistsjuksköterskan Carina Jakobsson.

"För oss patienter har mötet med kontaktsjuksköterskan avgörande betydelse för hur vi mår under och efter en av de tuffaste perioderna i våra liv. Jag skattar mig lycklig att jag fick Carina Jakobsson vid min sida under cytostatikabehandlingen"

en av Carinas patienter

Carina Jacobsson arbetar på Onkologimottagningen på Hallands sjukhus i Varberg. Hon anser att mötet med patienterna, vars liv har vänts upp och ner av cancerbeskedet, är den viktigaste och mest givande arbetsuppgiften. Att kunna bidra till att vårdtiden blir så bra som möjligt är en mycket stark drivkraft för henne. Med sina specialistkunskaper, sin medmänsklighet och ett respektfullt bemötande får Carina patienterna att känna sig trygga så att de får en så välfungerande vardag som möjligt under cancerbehandlingen.

En annan viktig drivkraft för Carina är viljan att veta och kunna svara korrekt på patienters och anhörigas frågor. Genom att läsa på, delta i nationella möten och diskutera med kollegor håller sig Carina uppdaterad. Bröstcancerpatienterna är ofta väldigt kunniga och pålästa, de har sökt information i studier och läst på 1177, vilket är positivt menar Carina. Däremot är det nödvändigt att cancervården blir bättre på att förtydliga för patienterna var de kan hitta korrekt information om sin sjukdom.

"Med sina specialistkunskaper inom onkologisk behandling, medkänsla och unika förmåga att möta människor i en svår situation är Carina Jakobsson en mycket värdig vinnare av Årets Bröstsjuksköterska 2023"

Susanne Dieroff Hay

Förutom att vara en förebild för sina kollegor och en trygg kontakt för patienterna är Carina även kursledare för en nationell utbildning inom cancervården, riktad mot sjuksköterskor och undersköterskor. Hon utbildar bland annat i hantering av cytostatika, administrering, biverkningar och patientomvårdnad. Carina har varit kursledare i flera år och gläds åt att kunna bidra till kontinuerlig kompetenshöjning inom cancervården.

NOMINERINGEN LYDER:

”Genom enastående specialistkunskaper, medkänsla och samarbetsförmåga är Carina Jakobsson en vardagshjälte inom bröstcancervården. Hennes arbete underlättar vårdprocessen för patienterna, ger dem en trygg oas i en svår livssituation och stärker deras delaktighet. Som kursledare för en utbildning för sjuksköterskor som behandlar cancerpatienter bidrar hon dessutom till viktig kompetenshöjning. Carina är en förebild för hela vården och en inspirationskälla som förtjänar en prestigefylld utmärkelse för sitt outtröttliga engagemang för patienterna."

De har tidigare utsetts till årets bröstsjuksköterska

De har tidigare utsetts till årets bröstsjuksköterska

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss