Cellprov från livmoderhalsen kan mäta ökad risk för bröstcancer

Professor Kristina Gemzell Danielsson upptäckte att man kan se ökad risk för bröstcancer med cellprov från livmoderhalsen. 76,6 procent av kvinnorna med hög risk för bröstcancer identifierades på det här sättet. Jämfört med befintliga metoder är det ett stort genombrott.

Publicerad 14 juni 2022

Kristina-Gemzell-Danielsson
Kristina Gemzell Danielsson är professor och överläkare.

Hur går det till?

– I vår forskargrupp har vi upptäckt ett mönster i DNA som är förändrat redan innan cancern uppstår. Det är alltså inte cancer man ser, utan tecken på att en person har ökad risk att utveckla bröstcancer. Mönstret kan man se i bröstepitelcellerna, men även i celler från livmoderhalsen. Därmed kan man upptäcka förändringarna i ett vanligt cellprov som kvinnor redan kallas till för att man ska upptäcka cellförändringar på livmoderhalsen.

Hur har ni gått till väga?

– Kortfattat kan man säga att vi har använt en stor biobank med redan insamlade cellprov och kunnat se dna-förändringar hos kvinnor som senare fått bröstcancer.

Jämfört med befintliga metoder är det ett stort genombrott.

Hur träffsäker är metoden?

– Det förändrade dna-mönstret identifierade 76,6 procent av kvinnorna med hög risk för bröstcancer. Jämfört med befintliga metoder är det ett stort genombrott. Vid mammografi är det ju redan cancer när den upptäcks. Man kan också titta på brösttäthet, men det är svårt på unga kvinnor, medan den här metoden även kan användas på unga.

Hur skulle metoden kunna användas i framtiden?

– Dels för att diagnostisera tidigt, dels för att följa effektiviteten av förebyggande behandling och motivera till livsstilsförändringar som kan verka förebyggande.

Vad är nästa steg nu?

– Studien pågår. Vi tittar även på livmoderhalscancer och äggstockscancer. Kunde man screena för alla fyra cancerformerna på samma gång, kanske till och med genom självtester, vore det enormt mycket värt.

Stötta bröstcancerforskningen

Stötta bröstcancerforskningen

Swisha en gåva
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss