Det finns hjälp att få mot klimakteriebesvär

Svettningar, humörsvängningar och viktuppgång. En behandling för bröstcancer försätter de flesta i klimakteriet. Hur det påverkar kroppen varierar från kvinna till kvinna. För den som har bröstcancer beror det även på ålder, diagnos och behandling.

TEXT Annika Sjöberg. FOTO Anna Simonsson. PÅ BILDEN Åsa Melin, Klimakteriepodden, och Sofia Lann, Bröstcancerföreningen Johanna Göteborg.

Publicerad 5 april 2019

klimakteriepodden.jpg

Angelica Lindén Hirschberg är professor i gynekologi vid Karolinska institutet och konstaterar att för kvinnor som redan kommit i klimakteriet vid diagnostillfället behöver förändringen inte vara så stor. Däremot blir det en påtaglig skillnad för de flesta kvinnor som fortfarande menstruerar. För att förebygga återfall får kvinnor med hormonkänslig bröstcancer en antihormonell efterbehandling. Om äggstockarna fungerar ges en tillfällig kastrationsbehandling för att de ska sluta producera östrogen.

– Medicineringen gör att processen blir väldigt snabb vilket kan ge mer symptom än vid ett naturligt klimakterium, säger Angelica Lindén Hirschberg.

Den antihormonella behandlingen pågår i mellan fem och tio år. Samtidigt som den minskar risken för återfall så finns det en baksida – biverkningar i form av klimakteriebesvär. Faktum är att en del får så stora problem att de avslutar behandlingen i förtid. Det finns äldre studier som pekat på att det rör sig om upp till 50 procent men hur det ser ut i dagsläget vet vi inte. För att få fler att fullfölja behandlingen behöver kvinnor få hjälp med sina klimakteriebesvär. Den vanligaste behandlingen, östrogentabletter eller plåster, är däremot inte ett alternativ för den som haft bröstcancer. I första hand är det allmänna råd, som att hålla normal vikt, äta bra, vara fysiskt aktiv och ha regelbundna levnadsvanor, som gäller.

"Prova dig fram. Det är individuellt men en bra livsstil brukar hjälpa ganska bra. En del upplever att akupunktur fungerar och andra märker att exempelvis stress förvärrar symptomen."

Angelica Lindén Hirschberg.

För vissa räcker de allmänna råden långt. Andra behöver mer hjälp och på senare tid har forskarna hittat flera nya metoder att behandla symptomen som är säkra även för den som haft bröstcancer.

– För inte så länge sedan pratade man inte om annat än att överleva. Idag är prognosen vid bröstcancer så god att vi måste börja tänka ännu mer på livskvalitet, säger Angelica Lindén Hirschberg. Ett alternativ är att ta en låg dos antidepressiva läkemedel av varianterna SSRI och SNRI. Det har visat sig hjälpa mot blodvallningar och svettningar och har även bra effekt på den kognitiva påverkan som många upplever. Anna von Wachenfeldt Väppling är onkolog och överläkare vid onkologkliniken på Södersjukhuset i Stockholm:

– Många av mina patienter vill inte ta antidepressiva, men det rör sig om en väldigt låg dos som hjälper mot känslan av att ha grå filt över sig, som vissa får. När de väl testat är det många som tackar mig. Ett annat framsteg rör behandlingen av torra slemhinnor hos kvinnor som får aromatashämmare. Många får stora problem, vissa så pass att de får sprickor i vagina. Nu har en ny studie av Angelica Lindén Hirschberg och Elisabet Lidbrink, överläkare i onkologi vid Karolinska universitetssjukhuset, visat att även dessa kvinnor kan använda en gel som innehåller en mycket låg dos östrogen. Gelen har testats på friska kvinnor och forskarna har sett att den inte gett något östrogen i blodet men att slemhinnorna hölls i bättre form.

– Förut har vi sagt nej utan att ha testat, eftersom aromatashämmare inte fungerar tillsammans med östrogen. Det tycker jag är grymt när många har så svåra besvär och därför ville vi ta reda på hur det verkligen ser ut, säger Elisabet Lidbrink. Hon menar att kvinnor behöver fler tillfällen att prata med någon kunnig och intresserad person inom vården om vilka problem de får av efterbehandlingen än som erbjuds i dag.

"De behöver kanaler för att ventilera och få hjälp med sina bekymmer. Det kan motivera dem att fortsätta med den antihormonella behandlingen som är så viktig, eftersom det är ett bevisat effektivt sätt att förebygga återfall."

Elisabet Lidbrink

Nya riktlinjer för behandling av klimakteriebesvär

Forskningen om sambandet mellan bröstcancer och östrogentillskott har lett till att riktlinjerna för hormonbehandling vid klimakteriebesvär hos friska kvinnor håller på att uppdateras. Enligt det nya förslaget bör tidsgränsen för hur länge hormonbehandling kan pågå tas bort. Istället ska det göras en individuell bedömning av hur länge behandlingen kan pågå. Det är dock viktigt att börja med hormonbehandlingen så snart som möjligt efter sista mensen. Det föreslås också att läkare ska kunna skriva ut mikroniserat progesteron. Det är ett bioidentiskt hormon, vilket betyder att det liknar kroppens egna hormoner. Tidigare har det bara kunnat förskrivas på licens. Uppdateringen av riktlinjerna görs av Svensk förening för obstetrik och gynekologi.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss