Digitala möjligheter – rehabstöd en knapptryckning bort

Bröstcancerförbundets undersökning om seneffekter visar att över hälften av medlemmarna ser ett behov av digitala verktyg och digital rådgivning inom området rehabilitering. Däremot är det bara drygt fem procent som själva testat. "Det som flest använt är sådant de kan göra på eget initiativ", säger Isabella Scandurra, forskare som själv lever med spridd bröstcancer.

TEXT Annika Sjöberg. PÅ BILDEN Isabella Scandurra. KÄLLA Magasin B nr 2, 2020.

Publicerad 15 juni 2020

uppdaterad 1 juli 2020

Isabella Scandurra seneffekter bröstcancer

Bröstcancerförbundets undersökning om seneffekter efter bröstcancerbehandling visar att över hälften av medlemmarna ser ett behov av digitala verktyg och digital rådgivning inom området rehabilitering. Däremot är det bara drygt fem procent som själva testat. I de flesta fall har det handlat om träning, avslappning eller en mötesplats/diskussionsforum via webben. Mindre vanligt är att medlemmarna haft kontakt med kurator, fysioterapeut eller sexolog via internet.

– Det är talande att det som flest använt är sådant de kan göra på eget initiativ. När det krävs ett samspel med vården går det trögare, säger Isabella Scandurra som forskar på it och användbarhet inom hälso- och sjukvården och själv lever med spridd bröstcancer.

ISABELLA SCANDURRA ser stor potential för digitala alternativ när det gäller rehabilitering. Forskning på KBT via internet har till exempel visat att vården klarade av att ta emot fyra gånger fler patienter, utan att förlora kvaliteten i patientupplevelsen och effekten av behandlingen.

Det fungerar väldigt bra men det är jag själv som varit drivande.

Isabella Scandurra

Isabella Scandurra ser ingen anledning till att inte andra terapier skulle kunna få samma goda resultat. Hon, som bor 2,5 timmar bort från onkologen i Sundsvall, har själv testat digitala vårdbesök hos såväl kurator som psykolog, onkolog och fysioterapeut.

– Det fungerar väldigt bra men det är jag själv som varit drivande, säger hon.

Nu däremot, med coronapandemin, blir vården piskad att hitta digitala lösningar och det öppnas fler möjligheter för videomöten med patienter.

Tänk om det gick att göra en virtuell motsvarighet – ett nationellt cancerrehabcentrum inriktat bara på bröstcancer, online.

Isabella Scandurra

– Vissa regioner har skapat regionala centrum för cancerrehabilitering men tänk om det gick att göra en virtuell motsvarighet – ett nationellt cancerrehabcentrum inriktat bara på bröstcancer, online. Det skulle underlätta enormt för oss, säger hon.

Det mesta är möjligt online!

 • Träningsappar och filmer
  En del företag erbjuder ledd träning via din dator eller telefon. Det finns även många gratis instruktionsfilmer online för den som vill träna yoga, avslappning eller styrka.

 • Digitala vårdbesök
  Ett besök hos din kontaktsjuksköterska, onkolog, kurator, fysioterapeut eller andra specialister kan enkelt skötas genom ett videomöte. Detta bör kunna fungera redan i dag om du pratar med din vårdgivare.

 • Chatta med andra cancerdrabbade
  På Facebook och andra sociala medier finns patientnätverk där du kan hitta andra att chatta och diskutera med. Eller bara läsa vad andra skriver.

 • Rådgivning via chatt
  Att chatta med sin vårdgivare, eller varför inte med 1177, skulle vara ett snabbt och lätt sätt att få ställa frågor och diskutera specifika problem kring sin rehabilitering. I dag fungerar det inte men skulle med relativt enkla medel gå att implementera.

 • e-dagbok
  Den som vill kan skriva e-dagbok så att vänner kan läsa, peppa och engagera sig på distans. Det kan även vara bra för din egen mentala hälsa.

 • Seminarier, föreläsningar och kurser
  Online finns en uppsjö av föreläsningar, kurser och seminarier att ta del av. Vissa hålls av olika organisationer, andra i universitet och högskolors regi. På exempelvis TED Talks hittar du många inspirerande berättelser.
Fördjupad läsning om seneffekter efter bröstcancerbehandling

Fördjupad läsning om seneffekter efter bröstcancerbehandling

Ta bland annat del av Bröstcancerförbundets medlemsundersökning.
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss