Elizabeth Bergsten Nordström utses till ständig hedersmedlem i Bröstcancerförbundet för sina insatser inom bröstcancer

På Bröstcancerförbundets digitala kongress 21-22 november utsågs förbundets tidigare ordförande, Elizabeth Bergsten Nordström, till ständig hedersmedlem för att hon outtröttligt drivit och utvecklat Bröstcancerförbundets verksamhet. "Utan Elizabeths glöd, professionalism och engagemang inom bröstcancer hade inte Bröstcancerförbundets organisation och varumärke varit så starkt som det är idag. Elizabeth är en självklar hedersmedlem i Bröstcancerförbundet", säger nuvarande ordförande Susanne Dieroff Hay.

Publicerad 24 november 2020

Elizabeth Bergsten Nordström_ständig hedersmedlem 800x400px.jpg

I rollen som ordförande i Bröstcancerförbundet, 2011 till 2017, kom Elizabeth att öka insamlade medel från privatpersoner och företag vilket lett fram till att organisationen kunnat dela ut betydelsefulla anslag till bröstcancerforskningen samt stöd till drabbade.

Elizabeth har varit en stark och viktig röst inom bröstcancerfrågor på europeisk nivå. Hon blev 2018 av förbundsstyrelsen omvald till Bröstcancerförbundets National Delegate i Europa Donna – en organisation hon tidigare varit både styrelseordförande för, och ledamot i.

Elizabeth Bergsten Nordström är fortsatt verksam i några av Bröstcancer-Sveriges viktigaste sammanhang, bland annat i Vetenskapsrådet och Svenska Bröstcancergruppen.

Elizabeth är en självklar hedersmedlem i Bröstcancerförbundet.

Susanne Dieroff Hay, ordförande Bröstcancerförbundet
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss