Hon prisas för sitt ovärderliga arbete med bröstcancerpatienter

I dag, den 13 oktober delas priset Årets Bröstsjuksköterska ut under en ceremoni på Piperska Muren i Stockholm. Syftet med denna utmärkelsen är att lyfta fram och premiera bröstsjuksköterskors viktiga arbete och den betydelse det har för kvinnor som genomgår en bröstcancerbehandling. Priset delas i år ut för tionde gången och bakom utmärkelsen står Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO i samarbete med Novartis

Bröstcancerförbundet

Publicerad 26 juni 2018

uppdaterad 12 december 2018

Årets Bröstsjuksköterska, Kala Hatti Önnerfält

Årets Bröstsjuksköterska, Kala Hatti Önnerfält

– Denna utmärkelse är ett kvitto på att mitt arbete verkligen betyder något för mina patienter, säger pristagaren Kala Hatti Önnerfält. I mötet med kvinnor som drabbats av bröstcancer brukar jag tänka att det här skulle kunna vara min mamma, syster eller någon annan i min närhet. Därför är min strävan att alltid ge varje individ bästa möjliga vård utifrån deras unika förutsättningar. Som bröstsjuksköterska blir jag det stöd och den trygghet som dessa patienter så väl behöver.

Priset till Årets Bröstsjuksköterska är en årlig utmärkelse och delas ut av BRO:s ordförande Elizabeth Bergsten Nordström. Hon poängterar bröstsjuksköterskans ovärderliga roll för kvinnor med bröstcancer. Kala Hatti Önnerfält har precis fött sitt tredje barn och deltar därför i prisceremonin på distans från sitt hem i Väpplinge.

– Inom bröstcancervården har vi varit lyckliga nog att ha haft bröstcancersjuksköterskor i vården mer än 25 år. Det är sjuksköterskor som är specialistutbildade inom bröstcancervård och de är ”livlinan” under hela behandlingsperioden. Kala Hatti Önnerfält är en synnerligen värdig representant för bröstsjuksköterskorna i Sverige och jag har haft förmånen att också träffa på Kala i andra sammanhang som alla har handlat om att förbättra för bröstcancerpatienter. Jag är mycket glad över att patienter och medlemmar nominerat Kala Hatti Önnerfält, säger Elizabeth Bergsten Nordström.

Motiveringen till årets pristagare lyder:

”Kala Hatti Önnerfält är en bröstsjuksköterska som gör skillnad och går utöver den

yrkesmässiga rollen. Med patienten i fokus är hon den klippa man som patient vill ”hålla i handen” under hela vårdprocessen. Hon är även engagerad i bröstsköterskenätverket och representerar Bröstsjuksköterskorna i Svenska Bröstcancergruppen.”

Kala Hatti Önnerfält har även skrivit en magisteruppsats tillsammans med Alexandra Rönnängsgård om fenomenet ”Chemobrain”, som studerar de följdeffekter som behandling med cellgifter kan innebära. Många patienter kan drabbas av kognitiva problem efter en cellgiftsbehandling, vilket kan påverka livet på många olika plan, både i yrkessituationer och privat. Uppsatsen har blivit ett viktigt verktyg i det dagliga arbetet för både henne själv och hela kliniken, där dessa frågor uppmärksammas och patienternas behov synliggörs på ett nytt sätt.

Kala Hatti Önnerfält har precis fött sitt tredje barn och medverkar därför under prisutdelningen på distans från sitt hem i Väpplinge.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss