Karismastudien – förtydligande om tamoxifen

Vårdpersonal får många frågor gällande tamoxifen och möjlighet till lägre dos av preparatet efter att ha tagit del av resultat från Karismastudien. Resultatet är ännu inte applicerbart i praktiken. Mer forskning behövs innan en minskad dos kan förskrivas.

Publicerad 12 april 2021

medicinpiller_800x400px.jpg

Vårdpersonalen får många frågor gällande tamoxifen och möjlighet till lägre dos av preparatet efter att ha tagit del av resultat från Karismastudien. Vi vill därför förtydliga att Karismastudien är en preventionsstudie och inte för bröstcancerkvinnor under behandling. Resultatet är ännu inte applicerbart i praktiken.

Mer forskning behövs innan en minskad dos tamoxifen kan förskrivas – både för att förebygga ett första insjuknande och återfall.

Karismastudien

Mer information om studien
Klicka här
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss