Kvinnor med spridd bröstcancer måste få bättre möjligheter till rehabilitering

Det finns ett nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering som bland annat anger att rehabilitering ska ges till alla patienter under hela vårdprocessen. Vårdprogrammet lyfter fram att patientens behov av rehabilitering bör kartläggas och att vården inte kan räkna med att patienten själv ska ta initiativ.

Publicerad 7 februari 2019

Bild ospridd.jpg
Kroniskt sjuka måste få bättre möjligheter till rehabilitering.

Idag är det långt ifrån alla patienter som får rehabilitering enligt det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering. Patienter vittnar om att de måste fråga efter och tjata sig till rehabilitering och att det inte finns någon struktur eller plan för hur den ska se ut.

Bröstcancerförbundet har därför initierat en påverkanskampanj för att förbättra livssituationen för de med spridd bröstcancer. Kampanjen ska leda till att fler blir medvetna om att rehabilitering kan ske i vardagen och ha fysisk, psykisk, existentiell och social inriktning. Bröstcancerförbundet vill också tydliggöra att det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering anger att vården bör ge alla patienter en individuell rehabiliteringsplan och se rehabilitering som en del av behandlingen.

Behovet av rehabilitering individuellt
Initiativet belyser att rehabilitering omfattar många typer av insatser och att dessa kan ske inom öppenvården, på sjukhus, i hemmet eller på särskilda rehabiliteringsanläggningar. Det kan syfta till att hjälpa patienten med såväl fysiska smärtor och hinder, som psykiska, sociala eller emotionella konsekvenser av sjukdomen. Till det kan till exempel fysioterapeuter, dietister, lymfterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer och psykologer behövas. Behovet av rehabilitering är individuellt.

Bröstcancerförbundets har tagit fram ett beslutsunderlag där vi ger förslag på förbättringar till beslutsfattare. Till exempel föreslås att beslutsfattare:

  • Säkerställer att en individuell rehabiliteringsplan finns som standard från dag 1.
  • Fatta beslut om hur det Nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering ska tillämpas.
  • Vården får en struktur som gör att riktlinjerna kan följas.

Mer fakta, betraktelser och checklista finns i Beslutsunderlag för rehabilitering

Om projektet
Informationsinsatserna är en del av projektet Ospridd sanning som syftar till att uppmärksamma beslutsfattare på vilka behov kvinnor med spridd bröstcancer har och säkerställa resurser till förbättringar som behöver göras. Projektet har finansiellt stöd från Pfizer.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss