Livet väntar inte

Bröstcancerförbundets rapport om: En analys på landstingsnivå av introduktionen av nya läkemedel mot spridd bröstcancer.

Bröstcancerförbundet - ospriddsanning.se

Publicerad 10 juli 2018

uppdaterad 11 juli 2018

ospridd sanning beskuren

1 Ordförande - Susanne Dieroff Hay.jpg

Ospridd sanning har under våren 2018 fokuserat på snabbare introduktion av nya läkemedel. Detta eftersom många som lever med spridd bröstcancer är beroende av att nya läkemedel forskas fram och blir tillgängliga i vården.

Vi har därför tagit fram en analys och skrivit en rapport som sammanfattar situationen för kvinnor med spridd bröstcancer . I rapporten framkommer det att andelen patienter som behandlas med nya läkemedel mot spridd bröstcancer varierar kraftigt från landsting till landsting (från två till 25 procent!). Det är enormt stora skillnader som inte kan rättfärdigas på något sätt.

Helena som själv lever med spridd bröstcancer och påverkas av allt det som framkommer i vår rapport. För henne handlar tillgången till nya läkemedel om liv och död. Om detta berättar hon i filmen ovan. Se den och ta del av Helenas viktiga budskap till våra beslutsfattare!

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss