Livsviktig skillnad mellan alternativ och komplementär bröstcancerbehandling

Att alla i Sverige ska ha rätt till bästa kända bröstcancervård är Bröstcancerförbundets mission. Med det för ögonen är förbundets ordförande, Susanne Dieroff Hay, en av många som oroas över det faktum att allt fler väljer bort den behandling som rekommenderas av sjukvården. Det är stor skillnad mellan komplementära och alternativa behandlingar. Ur det perspektivet brister utredningen "Komplementär och alternativ medicin och vård" (SOU 2019:15), skriver flera debattörer på SvD Debatt.

Publicerad 21 maj 2019

uppdaterad 11 juni 2019

hälsoshots.jpg

Debattartikel publicerad på SvD Debatt 11 maj 2019:

”Utredare är otydlig kring alternativ behandling”

I en utredning om alternativ medicin som nyligen presenterats, är utredaren inte tydlig när det gäller behandlingar som används istället för medicinsk vård. Detta är olyckligt, och istället bör en tydlig skiljelinje dras mellan alternativa och komplementära behandlingar, skriver flera debattörer.

Andelen patienter med nyupptäckt cancer som avböjer hela eller delar av den av sjukvården föreslagna behandlingen som ges i syfte att bota sjukdomen för att i stället välja alternativ behandling ökar. Detta är en internationell trend som enligt en rapport av Skyler Johnson 2018 medför upp till 6 gånger ökad risk för död i cancersjukdom.

Det är därför olyckligt att man i utredningen ”SOU 2019:15, Komplementär och alternativ medicin och vård”, särskild utredare Kjell Asplund, där man vill ge systematisk information till såväl vårdpersonal och vårdmottagare om KAM (komplementär och alternativ medicin), inte gör en tydlig gränsdragning mellan vad som är en alternativ (i stället för) behandling och vad som är en kompletterande (tilläggande) behandling.

Undertecknade, som alla är involverade i cancervården, har de senaste åren noterat en ökning av andelen patienter som avböjer hela eller delar av den av sjukvården föreslagna cancerbehandlingen som ges i syfte att bota sjukdomen för att i stället välja en alternativ behandling.

Marie Sundquist, Susanne Dieroff Hay, Aina Johnsson, Elisabeth Lidbrink

Undertecknade, som alla är involverade i cancervården, har de senaste åren noterat en ökning av andelen patienter som avböjer hela eller delar av den av sjukvården föreslagna cancerbehandlingen som ges i syfte att bota sjukdomen för att i stället välja en alternativ behandling.

Komplementär behandling är en helt annan sak. Det handlar om just kompletterande insatser för att förbättra livskvalitén för den sjuke. En hel del sådana har tagits in i sjukvården. I bröstcancervården används till exempel akupunktur mot biverkningar av antiöstrogen behandling. Qi gong, taktil massage och kognitiv beteendeterapi är andra exempel på kompletterande behandlingar till traditionell rehabilitering som används i sjukvården. Flera växtbaserade medel används för att lindra symptom och öka livskvalitén.

Det viktiga är att den kompletterande behandlingen inte motverkar den sjukdomsverksamma behandlingen. Vissa naturläkemedel kan interagera med den sjukdomsspecifika behandlingen medan andra kan minska biverkningar utan att störa effekten av behandlingen. Så att öka kunskapen om kompletterande behandlingar bland vårdpersonal och patienter och öka dialogen är utan tvekan mycket bra.

Men i utredningen SOU 2019:15, Komplementär och alternativ medicin och vård kokas komplementär och alternativ behandling ihop. Många patienter och personal har efter de presentationer som gjorts i medierna uppfattat att den alternativa medicinen nu ska bli accepterad i sjukvården. Det innebär en uppenbar risk att cancerpatienter som tvekar inför en i botande syfte föreslagen behandling upplever ett stöd i att i stället välja en alternativ regim.

I stället skulle man förstås tagit tillfället i akt och betonat den grundläggande skillnaden mellan något som är ”i stället för” och något som kompletterar sjukdomsbehandlingen.

De största cancersjukhusen i världen understryker på sina hemsidor betydelsen av att skilja på alternativ och komplementär behandling. Däremot påpekar man nyttan av att integrera komplementära metoder med de skolmedicinska, något vi helt håller med om.

Det är vår förhoppning att den kompletterande delen av utredningen som ska komma senare i år gör ett omtag och drar en tydlig skiljelinje mellan alternativa och komplementära behandlingar.

Marie Sundquist
med dr, bröstkirurg
Susanne Dieroff Hay
ordförande Bröstcancerförbundet
Aina Johnsson
med dr, kurator
Elisabeth Lidbrink
med dr, bröstonkolog

"Oroande att fler väljer alternativ behandling av cancer"

Läs även debattartikel i ämnet från 14 juni 2018
Till debattartikeln
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss