Mammografi med hjälp av AI kan snart bli verklighet

Att införa AI inom bröstcancerscreening kan bli avgörande för att möta radiologbristen och säkerställa att fler bröstcancrar hittas i ett tidigt skede. En attitydundersökning som vi genomfört visar även att kvinnor har lika hög tillit till AI som till röntgenläkare så länge AI är kvalitetssäkrad.

Publicerad 8 februari 2023

uppdaterad 16 februari 2023

VAI-B-webb

Artificiell intelligens (AI) har visat stor potential att göra nytta inom bilddiagnostik, inte minst inom mammografiscreening. Vinnovaprojektet VAI-B syftar till att utveckla en nationell valideringsplattform för AI. Plattformen ska säkerställa att vården kan validera och implementera effektiva och säkra AI-program som tillför patientnytta.

Kvinnor positiva till AI inom bröstcancerscreeningen

I den attitydundersökning Bröstcancerförbundet genomfört inom ramen för VAI-B framkommer bland annat att mer än hälften av kvinnorna är positiva till att AI införs som granskare av mammografibilder så länge som AI påvisats vara lika bra eller bättre än en röntgenläkare. Hög träffsäkerhet där fler cancrar upptäcks så tidigt som möjligt är viktigast för kvinnorna.

Ladda ner attitydundersökningen i sin helhet.

Framgångsrik forskning om AI inom mammografi

I Sverige har ett forskningsprojekt nyligen avslutats i Stockholm och ett annat pågår i Skåne. I båda projekten undersöker man hur väl det skulle fungera att låta AI granska mammografibilder så som röntgenläkare gör. I projektet i kunde man minska volymen som måste granskas av röntgenläkare med 50 procent med bibehållen kvalitet, och i ett danskt pilotprojekt kunde man minska volymen med 30 procent och kvinnorna fick sina svar snabbare.

– Preliminära resultat från vår forskning om hur AI vid mammografi fungerar i praktiken är mycket lovande. Vi hoppas att AI ska kunna införas inom mammografiscreening över hela landet inom en snar framtid, säger Fredrik Strand, docent vid Karolinska Institutet och Röntgenläkare på Karolinska Universitetssjukhuset.

Preliminära resultat från vår forskning om hur AI vid mammografi fungerar i praktiken är mycket lovande.

Fredrik Strand, docent och röntgenläkare

Vinnovaprojektet VAI-B

När AI-lösningar introduceras i vården måste de vara effektiva och patientsäkra samt kvalitetssäkras över tid, vilket säkerställs genom så kallad validering.

Bröstcancerförbundet deltar i pilotprojektet VAI-B – Valideringsplattform för AI inom Bröstradiologi. Syftet är att utveckla en nationell valideringsplattform for AI inom mammografiscreening. Syftet med valideringsplattformen är att skapa en teknisk plattform för hälso- och sjukvård där man enkelt kan genomföra systematisk klinisk validering av AI inom bilddiagnostik. Inom projektet testas AI-algoritmer på en stor mängd bilder från flera regioner och olika mammografimaskiner. Genom valideringen kan man avgöra hur hög AI:s träffsäkerhet är, både jämfört med andra AI-lösningar och jämfört med mänskliga experter. Tanken är att regioner skulle kunna använda plattformen inför upphandlingar av AI, för att testa nya versioner av befintlig AI eller säkerställa att AI:n fungerar tillfredsställande om nya mammografimaskiner installeras.

Projektet VAI-B finansieras av Vinnova samt Regionala Cancercentrum i Samverkan. Projektet drivs i ett konsortium som leds av Karolinska Institutet där även Karolinska Universitetssjukhuset, Lunds universitet, Region Skåne, Linköpings Universitet, Region Östergötland, Kungliga Tekniska Högskolan, Bröstcancerförbundet och Medtech4Health AB.

Stöd bröstcancerforskningen

Stöd bröstcancerforskningen

Ge en gåva
Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss