Nio av tio bröstcancerdrabbade känner oro för återfall

En cancerdiagnos ställer livet på sin spets och framkallar många känslor. Inte minst efter avslutad behandling. Nästan alla kvinnor som tidigare haft bröstcancer lever med oro för återfall. Var femte kvinna uppger att oron påverkar livskvaliteten negativt. Det visar vår senaste medlemsundersökning.

Publicerad 24 januari 2024

Återfall i bröstcancer 800x400

För de flesta kommer cancern inte tillbaka, men rädslan finns där oavsett.

– När behandlingen är klar, upphör den ofta trygga kontakten med vården. Vi lever med en risk för återfall och behöver vara uppmärksamma. Samtidigt behöver vi verktyg och metoder för att hantera vår oro, säger Susanne Dieroff Hay ordförande i Bröstcancerförbundet.

I Bröstcancerförbundets medlemsundersökning har 3778 bröstcancerbehandlade svarat på frågor om oro för återfall. Nästan hälften av de svarande uppger att det har sökt information om återfall. Lika stor del har också sökt vård för symtom på återfall. Majoriteten, 85 procent, av de som sökt vård är nöjda med bemötandet de fått.

Fler insikter från undersökningen:

  • 91 procent känner oro för att få återfall.
  • 20 procent är så oroliga att det påverkar livskvaliteten negativt.
  • 55 procent tar hjälp av fysisk aktivitet för att hantera oron. 48 procent pratar med en närstående och 22 procent utövar yoga/meditation för att hantera oro.
  • 48% har sökt vård för symtom på återfall. Av dessa är 85% nöjda med bemötandet de fick.
  • 64% av dem som var missnöjda med bemötandet upplevde att deras oro inte togs på allvar.

Vi vet att rädslan för återfall finns hos många. För att guida och stödja bröstcancerbehandlade har vi tagit fram informationsmaterialet ”Återfall i bröstcancer – oro och varningssignaler”. Där ger vi svar på vanliga frågor, förslag på metoder för att hantera oro och råd om vad man som patient ska vara uppmärksam på.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss